SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA i przygotowanie do niego:

s_maestwa_logo1. Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.
2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się w kancelarii parafialnej aby spisać protokół przedmałżeński. Przedkładamy podczas protokołu następujące dokumenty:
- dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej;
- świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (wystawione nie dawniej jak 3 miesiące temu);
- świadectwo bierzmowania - jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
- dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego (ważny pół roku) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz wizyt w poradni rodzinnej.
3. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.
4. Narzeczeni otrzymują także karteczkę, na której odnotują dwie spowiedzi przedślubne: pierwszą ok. miesiąca przed zawarciem małżeństwa, drugą - bezpośrednio przed ślubem, najlepiej w przededniu. Po każdej z tych spowiedzi należy poprosić o podpis spowiednika, zaś przed jej rozpoczęciem zaznaczyć, iż jest to 1. lub 2. spowiedź przedślubna.
5. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.
6. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.
7. Najpóźniej dzień przed ślubem narzeczeni przynoszą do kancelarii dwie ślubne świece. Zobowiązani są także stawić się na tzw. "drugą rozmowę przedślubną". Jej termin ustala się podczas protokołu.

Podziel się:
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij