Najnowsze wiadomości
06.07.2024

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LIPIEC 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za misjonarzy, z prośbą o Boże błogosławieństwo, aby ich praca przynosiła obfite owoce.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się za chorych i samotnych parafian, aby doświadczali wsparcia i pocieszenia ze strony bliźnich.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o Polskę katolicką i suwerenną, aby nie zatraciła chrześcijańskich wartości.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za młodzież i dzieci odpoczywające na wakacjach, aby nie zapomnieli o modlitwie
i niedzielnej Mszy św.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się o świętość życia codziennego każdego z nas i o nawrócenie grzeszników.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się o poszanowanie świętości życia, które jest darem Bożym.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i wszelkie potrzebne
dla nich łaski.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii oraz za wywodzących się
z Ostroga: Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
(RÓŻA DEKANALNA)
modli się za rolników, aby ich praca była bezpieczna, a pogoda sprzyjała obfitym plonom.
INTENCJA PAPIESKA – za duszpasterstwo chorych:
módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i
ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem
współczucia i nadziei.

Więcej »
04.06.2024

Intencje Róż Różańcowych - czerwiec 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się za misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy
jeszcze nie poznali Chrystusa.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się za parafian, którzy zaniechali uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się o pokój w naszych sercach oraz o pokój na całym świecie.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie oraz o praworządność w Polsce.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu
i obdarzał potrzebnymi łaskami.
10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
(RÓŻA DEKANALNA)
modli się za Diecezję Opolską, abyśmy nie ustawali w modlitwie i za nasze Rodziny.
INTENCJA PAPIESKA – za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju:
módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży
pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują,
gościnę i nowe możliwości życia.

Więcej »
02.05.2024

Intencje Róż Różańcowych - Maj 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie
potrzebne dla nich łaski.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się za naszego Ks. Proboszcza Jerzego o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
– z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za posługujących w naszej parafii ministrantów i marianki, aby powierzone im funkcje
spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za parafian, którzy zaniechali uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za naszych biskupów: Andrzeja, Pawła, Rudolfa, Waldemara i Alfonsa, aby wspierani łaską
Bożą umacniali Diecezję Opolską w wierze, nadziei i miłości.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za chorych i cierpiących, aby doświadczali troski, opieki i miłości.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.
10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
(RÓŻA DEKANALNA)
modli się za Kapłanów, którzy pracują na terenie Diecezji Opolskiej i z tej Diecezji się wywodzą oraz
za wszystkich Kapłanów uczestniczących w naszej parafii w uroczystości Złotego Jubileuszu
Ks. Proboszcza, aby Chrystus umacniał ich w kapłaństwie i darzył potrzebnymi łaskami.
INTENCJA PAPIESKA – o dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów:
módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze
korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się
wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Więcej »
31.03.2024

Intencje Róż Różańcowych - kwiecień 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie
potrzebne dla nich łaski.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za misjonarzy, aby przez modlitwę i wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem owocnie
przyczyniali się do ewangelizacji świata.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za naszego Ks. Proboszcza Jerzego o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
– z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się o światło dla nas jako Narodu, byśmy kierowali się zawsze Bożymi przykazaniami
i dobrem Ojczyzny.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za całą naszą parafię, aby wiara w naszych rodzinach i w naszych sercach była mocna
i niezachwiana.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za młodych ludzi z naszej parafii, którzy przystępują w tym roku do Bierzmowania oraz do
Pierwszej Komunii Świętej, o dary Ducha Świętego i wytrwanie w łasce uświęcającej.
10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
(RÓŻA DEKANALNA)
modli się za wszystkich Kapłanów, którzy pracują na terenie Diecezji Opolskiej i z tej Diecezji się
wywodzą, aby Zmartwychwstały Chrystus umacniał ich w kapłaństwie i darzył potrzebnymi łaskami.
INTENCJA PAPIESKA – o docenianie roli kobiet:
módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała
dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Więcej »
29.02.2024

Intencje Róż Różańcowych - Marzec 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się o pokój i przestrzeganie praw człowieka na całym świecie oraz o praworządność w Polsce.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie
potrzebne dla nich łaski.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za Misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o Boże błogosławieństwo dla nich.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za wszystkich naszych Parafian, aby czas Wielkiego Postu przyczynił się do szczerego
nawrócenia i pogłębienia wiary.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby zawsze była Bogiem silna i Bogu na zawsze wierna.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się w intencji całego Kościoła Powszechnego i jego Pasterzy, aby odważnie wskazywali
Wiernym drogę do Boga.
10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
(RÓŻA DEKANALNA)
modli się za Księży Rekolekcjonistów i głoszących kazania pasyjne oraz uczestniczących
w nabożeństwach wielkopostnych w naszej Diecezji, abyśmy mogli lepiej rozważać
Tajemnice Zbawienia.
INTENCJA PAPIESKA – za współczesnych męczenników:
módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały
Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Więcej »
28.01.2024

Intencje Róż Różańcowych - luty 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za rodziny naszej parafii, które borykają się z problemami życiowymi, aby Pan Bóg udzielił
im sił do przezwyciężania trudności.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się za dzieci i młodzież naszej parafii, aby w czasie zimowego wypoczynku nabrali sił do dalszej
pracy i nauki.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się za Ojca Świętego Franciszka o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego do kierowania
Kościołem Chrystusowym.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o potrzebne dla nich łaski, zdrowie i umocnienie
w kapłaństwie.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za misjonarzy, aby Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami do pracy na Niwie Pańskiej.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za wszystkie grupy działające w naszej parafii, aby nie ustawały w swoich modlitwach,
służbie i gorliwości w działaniu.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za naszą Ojczyznę Polskę i za rządzących, aby słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” były dla nich
i dla nas wszystkich najwyższymi wartościami.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie.
10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
(RÓŻA DEKANALNA)
modli się za świat pełen niepokoju, abyśmy wszyscy umieli żyć w pełnym braterstwie i miłości do Boga
i drugiego człowieka; módlmy się za siebie wzajemnie.
*******************************************************************************************************
INTENCJA PAPIESKA – za chorych terminalnie:
módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze
niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Więcej »
27.01.2024

Intencje Róż Różańcowych - styczeń 2024

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za prześladowanych chrześcijan, aby łaskawy Bóg udzielił im potrzebnych łask oraz
pocieszenia i  umocnienia w wierze.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się za chorych i cierpiących, aby dobry Bóg udzielił im sił do walki z chorobą a ich opiekunów
obdarzył potrzebnymi łaskami.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za Ojca Świętego Franciszka o zdrowie i siły do kierowania Kościołem Chrystusowym.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o potrzebne dla nich łaski, światło Ducha
Świętego i umocnienie w kapłaństwie.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za misjonarzy, aby Bóg darzył ich potrzebnymi łaskami a ich praca ewangelizacyjna
przynosiła obfite owoce.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za wszystkie grupy działające w naszej parafii, aby w nowym roku nie ustawały w swoich
modlitwach, służbie i gorliwości w działaniu.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby słowa „Bóg – Honor – Ojczyna” dodawały sił do walki
o dobro wspólne naszego Narodu.
10. RÓŻA DEKANALNA
BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
modli się za Babcie i Dziadków, szczególnie z naszej Diecezji, aby przekazywali młodym wartości
chrześcijańskie i mogli cieszyć się obecnością i pomocą bliskich.
********************************
INTENCJA PAPIESKA – o dar różnorodności w Kościele:
módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach
chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Więcej »
23.12.2023

Ogłoszenia parafialne - 17.12.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 17.12.2023

III NIEDZIELA ADWENTU

Dziś celebrujemy III Niedzielę Adwentu, tzw. Gaudete. O godz. 16:30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe.

  • KOLEKTY: dziś i w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii;

  • BÓG ZAPŁAĆ: za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii:

- Pani Stanisławie i Panu Stanisławowi za pracę w ogrodzie farskim;

- Panu Marianowi za pracę przy nowym ogrodzeniu na cmentarzu;

- Pani Halinie i Pani Genowefie za prace porządkowe na placu kościelnym;

- Pani Krystynie i Panu Tadeuszowi za pracę przy różach na placu kościelnym;

- Panom pracującym przy wystroju bożonarodzeniowym naszego kościoła;

- wszystkim darczyńcom za przyniesienie słodyczy dla dzieci do paczek roratnich;

- za posprzątanie naszego kościoła rodzinom: Jakubczyk – 2 osoby, Hutny – 1 osoba, Luterek – 1 osoba;

- do sprzątania naszej świątyni w kolejnym tygodniu prosimy rodziny z ulicy Rzemieślniczej: Kowalczyk, Pankiewicz, Krawiński, Fijałkowski, Tokarczyk, Samorajczyk.

 

W BIEŻĄCYM TYGODNIU:

 

- zapraszamy dzieci i młodzież na Roraty, które od poniedziałku do piątku są odprawiane o godz. 17:00, zaś w soboty o godz. 8:00;

- Roraty dla dorosłych są odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 6:45, zaś w soboty o godz. 8:00 razem z dziećmi; prosimy, aby na Roraty, zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli przychodzili z lampionami adwentowymi;

 

- na plebanii można nabywać opłatki wigilijne oraz świece CARITAS;

 

- w czwartekod godziny 9:00 dzień skupienia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10;

- w sobotęo godz. 8:00 ostatnie roraty;o godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i okazja do spowiedzi świętej (spowiedź w tygodniu przed poranną i wieczorną Mszą św.); prosimy naszych parafian, aby do przedświątecznej spowiedzi św. przystępowali wcześniej i nie zostawiali spowiedzi na ostatni moment;

- w niedzielę – Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterka dla dzieci o godz. 16:00, a dla dorosłych o północy. W tym dniu nie będzie Mszy świętej o godz. 14:00

 

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

 

20 XII (środa) rano od 6:30 do 7:30 i wieczorem od 16:30 do 18:00;

21 XII (czwartek) rano od 6:30 do 7:30 i wieczorem od 16:30 do 18:00;

22 XII (piątek) rano od 6:30 do 7:30 i wieczorem od 16:30 do 18:00

23 XII (sobota) rano od 7:00 do 8:30 i wieczorem od 16:30 do 18:00

Do wieczności Pan powołał: Marka Kukla z ulicy Wojska Polskiego – wieczny odpoczynek…...

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej »
14.12.2023

Intencje Róż Różańcowych - grudzień 2023

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za naszą Ojczyznę, aby była zawsze wierna Bogu, a rządzący kierowali się
Dekalogiem w podejmowanych działaniach.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o dobre przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o pokój na całym świecie, o pokój w naszych sercach.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za chorych i cierpiących, aby w swojej chorobie widzieli łaskę Boga.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o potrzebne łaski i umocnienie
w kapłaństwie.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących
się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za misjonarzy, aby nie ustawali w swojej pracy i aby dobry Bóg otaczał ich swoją
opieką.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za naszą parafię – o Boże błogosławieństwo dla Duszpasterzy i Parafian.
10. RÓŻA DEKANALNA
BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
modli się za dzieci i młodzież naszej Diecezji, aby Nowonarodzony Chrystus był dla nich
najlepszym Nauczycielem i wzorem do naśladowania w drodze do Nieba.
************************************************************************************************
INTENCJA PAPIESKA – za osoby z niepełnosprawnościami:
módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa,
a instytucje promowały programy integracyjne,

Więcej »
05.11.2023

Intencje Róż Różańcowych - 01.11.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – LISTOPAD 2023 r.
1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za wszystkich zmarłych parafian z Ostroga, szczególnie za zmarłych członków róż
różańcowych o dar życia wiecznego w chwale Nieba.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o pokój w naszych sercach, o pokój w Polsce, na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym
świecie.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za całą naszą parafię; za tych, którym obiecaliśmy modlitwę, którzy prosili nas
o modlitwę, którym tę modlitwę jesteśmy winni.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za rodziny rozbite i przeżywające trudności, aby w Bogu szukały pomocy i siły w ich
przezwyciężaniu.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za Ojca Świętego Franciszka, aby kierował łodzią Piotrową w dobrym kierunku;
modli się także w intencjach papieskich.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej
parafii oraz za wywodzących się z Ostroga: ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris
i s. Hannę.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za misjonarzy i misjonarki, aby zanieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie na krańce ziemi.
10. RÓŻA DEKANALNA
BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
modli się za zmarłych, którzy byli związani z Diecezją Opolską, głosili Ewangelię w kraju i na
świecie, szczególnie za synów ziemi raciborskiej – misjonarzy: o. Józefa Krettka i ks. Jana
Pytlika pracujących 50 lat w Papui-Nowej Gwinei i Peru oraz za zmarłych członków róż
różańcowych i wszystkich zmarłych z naszej diecezji.
INTENCJA PAPIESKA – za Papieża:
módlmy się za Papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany
przez Ducha Świętego.

Więcej »
02.10.2023

Intencje Róż Różańcowych - październik 2023

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia
tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o rozwój dzieła Żywego Różańca, jedność we wspólnotach oraz duchowy rozwój wszystkich
członków róż różańcowych naszej parafii a także za zmarłych członków naszych róż.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego sprawiedliwie i według
prawa Bożego rządzili państwem.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za zmarłych w ostatnim roku parafian, aby ich udziałem stała się chwała nieba, pokój,
radość i wiekuiste szczęście.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz opiekunów społecznych, aby
opiekowali się chorymi z poświęceniem, miłością i troskliwością dostrzegając w każdym z nich
cierpiącego Chrystusa.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za studentów, aby podczas rozpoczynającego się roku akademickiego rozwijali się
intelektualnie i moralnie poprzez uczciwą i rzetelną pracę.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka, aby niestrudzenie wzywał wszystkie dzieci Kościoła do
nawrócenia i pokuty, przemiany serc i budowania Królestwa Bożego.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za kapłanów posługujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, siły w pracy
duszpasterskiej i umocnienie w kapłaństwie.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.
10. RÓŻA DEKANALNA
BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
modli się o rozwój Żywego Różańca, szczególnie w parafiach Diecezji Opolskiej, aby przez wspólną
modlitwę wzrastała wiara i wartości chrześcijańskie.
*******************************************************************************************************
INTENCJA PAPIESKA – za Synod:
módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając
się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Więcej »
30.08.2023

Intencje Róż - wrzesień 2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – WRZESIEŃ 2023 r.

 

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za misjonarzy o Boże błogosławieństwo dla nich, aby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Boga.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym, o wszelkie dary Ducha Świętego, aby nie zatracili zapału i chęci do nauki.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się w intencji Kościoła w Polsce, aby rozwijała się w nim i trwała do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za grupy liturgiczne naszej parafii, szczególnie za marianki i ministrantów, aby po wypoczynku wakacyjnym gorliwie podejmowali swoją służbę dla dobra całej parafii.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za prześladowanych na całym świecie chrześcijan, aby doświadczali akceptacji wśród bliźnich.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach oraz o pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za Kapłanów posługujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, siłę w pracy duszpasterskiej i umocnienie w kapłaństwie.

10. RÓŻA DEKANALNA

BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za Kapłanów naszej diecezji, którzy zostali posłani do nowych parafii, szczególnie za Ks. Damiana Kokurowskiego i Ks. Jana Pandera, aby z radością służyli Bogu i ludziom, o Boże błogosławieństwo dla nich.

***************************************************************************************************

INTENCJA PAPIESKA – za ludzi żyjących na marginesie:

módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

 

Więcej »
20.08.2023

MSZA POŻEGNALNA KS. DAMIANA

img-20230820-wa0014

W niedzielę 20. sierpnia na Eucharystii o godz. 10.30 modliliśmy się w intencji ks. Damiana Kokurowskiego, który kończy posługę w naszej parafii. Od czwartku 24. sierpnia rozpocznie służbę w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. Dziękujemy mu za czas spędzony w naszej wspólnocie i życzymy obfitości Bożych łask, gorliwości oraz owocnej posługi w nowym miejscu.

Więcej »
29.07.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - SIERPIEŃ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i o wszelkie potrzebne dla nich łaski.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o Boże błogosławieństwo dla nich. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za osoby uzależnione od alkoholu, aby zerwały z nałogiem i podjęły wartościowe życie.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za naszą Ojczyznę, aby pozostawała wierna Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Matce Bożej.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za wypoczywających na wakacjach, aby bezpiecznie wrócili do swoich domów.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się o pogodę dla żniwiarzy, aby zebrali plony otrzymując za nie godziwą zapłatę.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się w intencji ks. Jana Pandera, który podejmuje posługę w naszej parafii, aby Chrystus obdarzył go potrzebnymi łaskami.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za Ojca Świętego Franciszka o siły i zdrowie w kierowaniu Kościołem na świecie.  

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za chorych i cierpiących diecezjan, szczególnie za naszego Ordynariusza Biskupa Andrzeja Czaję o powrót do zdrowia i potrzebne łaski.

INTENCJA PAPIESKA – za Światowe Dni Młodzieży: módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Więcej »
28.06.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LIPIEC

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się za Ojca Świętego Franciszka o siły i zdrowie w kierowaniu Kościołem na świecie.  

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i o wszelkie potrzebne dla nich łaski. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o Boże błogosławieństwo dla nich. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, aby nie zapominali o modlitwie i niedzielnej Mszy św.   

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za naszą Ojczyznę, aby pozostawała wierna Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Matce Bożej.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za młodych udających się do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży, aby własnym życiem świadczyli o Chrystusie.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się o zakończenie wojen, pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za prześladowanych chrześcijan, aby byli niezłomnymi wyznawcami Chrystusa.

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie.

INTENCJA PAPIESKA – o życie eucharystyczne:

módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Więcej »
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij