Porządek nabożeństw

 

PONIEDZIAŁEK 10.05.2021

6:45 1) Do Trójcy Przenajświętszej przez wstaw. Króla Wszechświata i Wszystkich Świętych za cały Episkopat w Polsce, Kurię Biskupią w Opolu i Katowicach z prośbą o szybki proces beatyfikacyjny Katarzyny Szymon i wdrożenie w życie tego, co przekazało przez nią Niebo (ul. Siwonia)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Brunona Burszyk w 40.r. śmierci (ul. Bosacka)
3) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XV Msza Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ŻYJĄCYCHC- intencje będą odczytane podczas Mszy

WTOREK 11.05.2021

6:45 1) Do Jezusa Zmartwychwstałego za prześladowców i prześladowanych katolików w naszej parafii i mieście o łaskę nawrócenia (ul. Siwonia)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XVI Msza Gregoriańska)
3) Za + Józefa Solich od sąsiadów prosząc o Miłosierdzie Boże i aby P. Bóg przyjął go do swojego królestwa
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + Brunona Burszyk w 40.r. śmierci za ++ braci ++ rodziców ++ z pokrewieństwa: Burszyk, Kuczera i Kretek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Rudzka)
2) Za duszę + Wincentego Bubula oraz za ++ z rodzin: Bubula i Krzyściak (ul. Królewska)

3) Do Bożej Opatrzności i Maryi Królowej Maja w intecnji córki Eweliny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny (ul. Przejazdowa)ŚRODA 12.05.2021

6:45 1) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XVII Msza Gregoriańska)
2) Za + Bartosza Lisztwan (int. of. od znajomych z Bielska Białej Anny i Roberta Kluza z dziećmi)

3) Do M. Bożego w int + Mariana Nieszporek z prośbą o życie wieczne (int. of. od kuzyna Stefana z rodziną) (ul. Rogera)

17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za ++ z rodzin: Cichoń, Mordeja, Wolny i Praszelik o radość życia wiecznego (ul. Lotnicza)
2) Za + matkę , babcię Genowefę, + ojca i dziadka Floriana Tomala za + siostrę Annę, + brata Pawła i ++ rodziców z obu stron (ul. Radziewiczówny)

CZWARTEK 13.05.2021

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego o chwałę Nieba dla ++ rodziców Stanisławy i Władysława Ziętak oraz za ++ z rodzin: Ziętak, Piasecki, Kosidło i Jamróz (ul. Korfantego)
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z intencji Rudolfa z okazji 60. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie (ul. Morcinka)
3) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XVIII Msza Gregoriańska)
12:00 Nabożeństwo fatimskie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + tatę Władysława Wojtyczko w 3.r. śmierci za + mamę Helenę prosząc o radość życia wiecznego dla nich (ul. Bosacka)
2) Za Ojczyznę

PIĄTEK 14.05.2021 ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

6:45 1) W intencji ++ taty Leona Ryzner w 30. dzień po śmierci z prośbą do M. Bożego o dar życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XIX Msza Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + syna Przemysława Hiltawskiego w 3.r. śmierci, prosząc Boga o radość życia wiecznego (ul. Rudzka)
2) Za + siostrę Marię, + tatę Alojzego, ++ dziadków z obu stron oraz za ++ wujków: Janusza i Tadzika o radość życia wiecznego (ul. Siwonia)

SOBOTA 15.05.2021

6:45 1) Za + Łucję Gołeczka w rocznicę śmierci (ul. Rymera)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XX Msza Gregoriańska)
3) Za + Bartosza Lisztwan (int. of. od znajomych z Żywca: Elżbiety i Piotra Domasik)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Władysławy Porcz w 1.r. śmierci i za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)
2) Przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę w intencji wnuczki Emilki z ok. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB (ul. Lotnicza)
3) Za + Andrzeja Szramek w 30. dzień po śmierci (ul. Rudzka)

NIEDZIELA 16.05.2021 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7:30 Za + syna Marcina w 11.r. śmierci z prośbą do M. Bożego o dar życia wiecznego w chwale Nieba (ul. Radziewiczówny)
9:00 1) Za + Antoniego Urbanek + syna Bogusława za ++rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Bosacka)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXI Msza Gregoriańska)
10:30 SUMA: Do Bożej Op. i MB z Ostroga z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie Boże bł. z okazji kolejnej rocznicy urodzin Grażyny i o potrzebne łaski dla całej rodziny (ul. Kapuścika)
12:00 Za + Helenę Kasalik w 15.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)
14:00 Za ++ rodziców Józefa i Marię Kantyka, za + szwagra Eugeniusza Radziszewicza prosząc o radość życia wiecznego (ul. Radziewiczówny)
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Za + Jacka Pilarskiego w 1.r. śmierci o dar życia wiecznego (ul. Rybnicka)

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021

6:45 1) Za ++ rodziców z obu stron Anielę i Wiktora Hałacz i Anielę i Franciszka Iwańczuk, męża, ojca i dziadka Kazimierza Iwańczuk (ul. Nad Koleją)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXII Msza Gregoriańska)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień pierwszy
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Renaty Chłapek w kolejna rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski w rodzinie (ul. Książęca)
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + brata Kazimierza Ładoń w 29.r. śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)

WTOREK 18.05.2021

6:45 1) Za + Teresę Kowalewską w kolejną rocznicę śmierci (ul. Korfantego)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXIII Msza Gregoriańska)
3) Do M. Bożego w int. Elżbiety Żymełka w 30. Dzień po śmierci oraz za + męża Teodora i ++ z rodzin z obu stron z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Waryńskiego)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień drugi
18:00 1) W int. Ruchu Szensztackiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków wraz z rodzinami, a dla ++ o łaskę Nieba przez wstaw. MB Trzykroć Przedziwnej
2) Za ++ rodziców Wiktorię i Michała, za + brata Ryszarda w kolejna rocznicę śmierci Wiktorii (ul. Rudzka)

ŚRODA 19.05.2021

6:45 1) Za + Adama Bogusz w 6.r. śmierci za + jego żonę Joannę Bogusz za ++ z pokrewieństwa z rodzin z obu stron prosząc o radość życia wiecznego (ul. Kobylańska)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXIV Msza Gregoriańska)
3) Za + Mateusza Berka ( int. of. od pracowników kuchni szpitala w Nisku)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień trzeci
18:00 1) Za duszę + Johanny Mrowiec prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + Agnieszkę, Jerzego i Henryka Kreis prosząc dla nich o radość życia wiecznego (ul. Królewska)

CZWARTEK 20.05.2021

6:45 1) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXV Msza Gregoriańska)
2) Do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego za prześladowców i prześladowanych katolików w naszej parafii i mieście o łaskę nawrócenia (ul. Siownia)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień czwarty
18:00 1) Za + Joachima Stuka w 9.r. śmierci o życie wieczne (ul. Bosacka)
2) Za + Renatę Oliwa o życie wieczne (ul. Cecylii)
3) Za + Edmunda Koterba oraz jego ++ rodziców (int. of. od rodziny Koterba)

PIĄTEK 21.05.2021 WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA

6:45 1) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXVI Msza Gregoriańska)
2) O szczęśliwe rozwiązanie dla Julii Hormans (obora)
3) Do M. Bożego w int. Józefa Solich w 30.dzień po śmierci z prośbą o życie wieczne (ul. Rudzka)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień piąty
18:00 1) Do Opatrzności Bożej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Katarzyny, zięcia Artura, wnuczków: Gabriela i Kacpra Marzoll (ul. Lotnicza)
2) Za + Urszulę Ostrowską z prośbą o dar nieba (int. of. od Kasi, Oli i Karola)

SOBOTA 22.05.2021

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców: Jadwigę i Jana Sochiera o dar życia wiecznego (ul. Rogera)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXVII Msza Gregoriańska)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień szósty
18:00 1) Do Trójcy Przenajświętszej w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla: Aleksandra, Krystyny, Edwarda i całej rodziny (ul. Bielska)
2) Za ++ rodziców Annę i Henryka Piszczek, za ++ Reginę i Leona Homola oraz za + brata Jana i jego żonę Danutę prosząc o dar życia wiecznego (ul. Cygarowa)
3) Za + Krystynę Fedorowicz prosząc o dar życia wiecznego (int. of. od Róży Różańcowej św. Jana Chrzciciela)

NIEDZIELA 23.05.2021 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO

7:30 Za + brata Wojciecha prosząc o radość życia wiecznego (ul. Rudzka)
9:00 1) Za + matkę Annę Głowacką w kolejną rocznicę śmierci oraz za + ojca Józefa Głowackiego (ul. Korfantego)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXVIII Msza Gregoriańska)
10:30 SUMA: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny z okazji urodzin (ul. Orzeszkowej)
12:00 Za + męża i ojca Adama Pranica prosząc o radość życia wiecznego (ul. Maćkowskiego)
14:00 1) Za + męża Jana Bobowskiego o radość życia wiecznego (ul. Bielska)
2) CHRZEST: Szymon Bartus ROCZEK: Amelia Grońska
16:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień siódmy
17:00 Za + matkę Zofię w 29.r. śmierci ojca Władysława + brata Mariana Wróblewskiego i za ++ z pokrewieństwa (ul. Rudzka)

PONIEDZIAŁEK 24.05.2021 ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA

6:45 1) Za + matkę Annę Bartusz, + brata Gintera, ++ dziadków: Agnieszkę i Edwarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Zająca)
2) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXIX Msza Gregoriańska)
3) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie w intencji Irmy z okazji 85.r. urodzin (ul Cecylii)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień ósmy
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Wawoczny w dniu urodzin o radość życia wiecznego (ul. Cygarowa)
2) Za ++ Joannę i Adama Bogusz (int. of. od Deptów i Gawłowskich z Szydłowa)

WTOREK 25.05.2021

6:45 1) Za + Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego (XXX Msza Gregoriańska)
2) Do Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego za prześladowanych katolików w naszej parafii i mieście o łaskę nawrócenia (ul. Siwonia)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień dziewiąty
18:00 1) Za + mamę Christine Belkius w 2.r. śmierci oraz za ++ z rodziny (ul. Królewska)
2) Za + Józefa, Stanisławę, Edwarda Rebidas i za + Tadeusza Dąbrowskiego za ++ jego rodziców i rodzeństwo (ul. Lotnicza)

ŚRODA 26.05.2021 WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERII, PREZBITERA DZIEŃ MATKI

6:45 1) Za + mamę Władysławę Korzik z okazji dnia matki o życie wieczne (ul. Orzeszkowej)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (I Msza Gregoriańska)
17:30 NABOŻEŃSTWO KU CZCI MB Z OKAZJI DNIA MATKI
18:00 1) W intencji Matek zawierzanych w czasie nowenny
2) Za duszę + mamy Małgorzaty prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
3) Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB o życie wieczne w chwale Nieba dla + Bożeny Sochackiej za ++ pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
4) Za + mamę Marię Kowalczyk z okazji dnia matki prosząc o dar Nieba dla niej oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Morcinka)

CZWARTEK 27.05.2021 ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (II Msza Gregoriańska)
2) Do M. Bożego w int. + Mariana Waloszek w 30.dzień po śmierci z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Chrystusa Najwyższego Arcykapłana w intencji Duszpasterzy pracujących w naszej parafii o potrzebne łaski oraz o umocnienie w kapłaństwie (int. of. od wdzięcznej rodziny z Ostroga)
2) Za + Hildegardę Osipów z kolejną rocznicę urodzin z prośbą o chwałę Nieba (ul. Królewska)

PIĄTEK 28.05.2021

6:45 1) Za + Łucję Popela w rocznicę śmierci (ul. Cecylii)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (III Msza Gregoriańska)
3) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + męża Mariana Kolega w 6.r. śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będą odczytane podczas Mszy

SOBOTA 29.05.2021 WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

6:45 1) Za + mamę Stanisławę o życie wieczne w Niebie oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Książęca)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (IV Msza Gregoriańska)
14:00 ślub rzymski: Karolina Dukal i Łukasz Skibiński
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Marii z ok. 60.r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP, łaski i dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i pogodę ducha (ul. Wyglendy)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Pawlik (ul. Lotnicza)


NIEDZIELA 30.05.2021 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

7:30 Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (V Msza Gregoriańska)
8:30 WYJŚCIE NA ŚLUBOWANĄ PIELGRZYMKĘ DO MB
10:30 SUMA: Do B. Opatrzności z podzięk. za otrzymane łaski w int. Elżbiety i Mariana w 37.r. ślubu – prosząc o B. błog. i opiekę M. Bożej w rodzinie oraz szczęśliwe rozwiązanie dla córki Moniki (ul. Przejazdowa)
12:00 Za + mamę, babcię i prababcię Bronisławę Góralczyk w 4.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego w chwale Nieba (ul. Lotnicza)
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Liliany z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w życiu (intencja of. od Przyjaciółek) (ul. Morcinka)
15:30 ślub rzymski: Sylwia Jurczak i Paweł Berkowicz
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Za + Gerarda Białas w 11.r. śmierci (ul. Siwonia)

PONIEDZIAŁEK 31.05.2021 ŚWIETO NAWIEDZENIA NMP

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (VI Msza Gregoriańska)
2) Za + Mateusza Berka (int. of. od pracownic szpitala w Nisku)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + męża Łucjana Kalisz ++ rodziców ++ braci i ++ teściów (ul. Bosacka)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Czajka o życie wieczne (ul. Orzeszkowej)
3) Za + Jerzego Koper w 2.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)

WTOREK 01.06.2021 WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA DZIEŃ DZIECKA

6:45 1) W rocznicę śmierci matki i teściowej Lidii Ziewiec o wieczny odpoczynek i za ++ z rodzin Lebek-Ziewiec oraz o nawrócenie grzeszników (ul. Długa)
2) Za + Franciszka Zwolana w rocznicę śmierci (ul. Rymera)
3) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (VII Msza Gregoriańska)
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz: Józefa i Annę, męża Jerzego, brata Zbigniewa i ++ z obu stron (ul. Bosacka)
2) Do Op. Bożej i CPJ za wsta. MB z Ostroga, dziękując za wszystkie łaski, przepraszając za uchybienia dla Reginy z okazji urodzin (ul. Siwonia)

ŚRODA 02.06.2021

6:45 1) Za + Gotfryda w dniu urodzin prosząc o życie wieczne (ul. Agnieszki)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (VIII Msza Gregoriańska)
3) Za + Jana Jureczko w 30.dzień po śmierci z prośbą do M. Bożego o życie wieczne (pl. Skłodoski)
18:00 1) Za ++ rodziców Anielę i Rudolfa Skrzypczyk ++ pokrewieństwo (ul. Odpoczynkowa)
2) Za + męża Jana Kreis oraz za ++ teściów (ul. Odpoczynkowa)
3) Za + siostrę Helgę Gricman z okazji urodzin + męża Rudolfa ++ rodziców z obu stron (ul. Radziewiczówny)

CZWARTEK 03.06.2021 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7:30 Za + męża Jerzego Fuhs w 6.r. śmierci o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
9:00 1) Do NSPJ przez Niepokalane Serce NMP, za Kapłanów prosząc o świętość ich życia i posługi oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji wnuka Tomasza w kolejną rocznicę urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB i dary Ducha Świętego (ul. Lotnicza)
3) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (IX Msza Gregoriańska)
4) Za + Ryszarda Wójcik w 30.dzień po śmierci (ul. Cygarowa)
11:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB o życie wieczne w chwale Nieba dla + Bożeny Sochackiej za ++ pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + Wiesława Król w 30.dzień po śmierci (ul. Raciborska)
15:00 ślub rzymski: Hanna Jurczenko i Maciej Chojnacki
17:00 Do Miłosierdzia Bożego za + żonę i matkę Anitę Lenart o radość życia wiecznego (ul. Bielska)

PIĄTEK 04.06.2021 – pierwszy piątek

6:45 1) Do NSPJ w intencji Czcicieli i ich rodzin oraz za ++ Czcicieli Bożego Serca
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (X Msza Gregoriańska)
3) Za + Bernarda Otlik ++ rodziców ++ teściów i pokrewieństwo z obydwu stron (ul. Rzemieślnicza)
17:30 Nabożeństwo C.P.J.
18:00 1) Za + mamę i babcię Anielę Wojak w rocznicę urodzin za + ojca Augustyna Wojak ++ babcie i dziadków z rodzin: Wranik i Wojak i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Nowary)
2) Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MB o dar życia wiecznego dla + męża i ojca Józefa Stroka w 5.r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ baraci: Waldemara, Karola i Romana Giza (ul. Bosacka)

SOBOTA 05.06.2021WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA

6:45 1) W intencji Czcicieli Niepokalanego Serca NMP i o nawrócenie grzeszników
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XI Msza Gregoriańska)
3) Za + Krystynę Fedorowicz w 30.dzień po śmierci (int. of. od córki Ewy – Brzezie)
12:00 ślub rzymski: Magdalena Otlik i Michał Rybak
18:00 1) Za + ojca Antoniego w 2.r. śmierci za + mamę Helenę prosząc dla nich o radość życia wiecznego w chwale Nieba (ul. Królewska)
2) Za ++ rodziców Józefę i Jana Winiarczyk + ojca Eryka Sklarz ++ rodzeństwo, + siostrzeńca i całe ++ pokrewieństwo (ul. Orzeszkowej)

X NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06.2021

7:30 Do M. Bożego w int. ojca Pawła w 14.r. śmierci z prośbą o dar życia wiecznego (ul. Radziewiczówny)
9:00 1) Za + rodziców: Franciszka i Stanisławę Preisner, ++ dziadków z obu stron (ul. Bosacka)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XII Msza Gregoriańska)
10:30 SUMA: Do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo MB Pięknej Miłości z podziękowaniem za opiekę Bożą i otrzymane łaski w intencji Janiny i Tadeusza w 50.r. zawarcia związku małżeńskiego z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie (ul. Książęca)
12:00 1) Za ++ Nikolę, Annę i Jana Kodura prosząc o radość życia wiecznego (ul. Brzozowa)
2) Do Op. B. z podz. za dar życia, wszelkie dobro otrzymane od Boga i ludzi, z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Świętego dla córki Moniki z okazji 18.r. urodzin (ul. Elżbiety)
14:00 CHRZTY: Pola Moneta
16:30 Nabożeństwo do NSPJ
17:00 Za ++ rodziców Brygidę i Józefa Smolorz w 1.r. śmierci prosząc o dar życia wiecznego (ul. Bosacka)

PONIEDZIAŁEK 07.06.2021

6:45 1) Za + Piotra Zagola, ++ rodziców: Pawła i Adelajdę (ul. Lasoty)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XIII Msza Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego w int. wnuka Bena i wnuczki Emmy z okazji urodzin (ul. Rzemieślnicza)
2) Za ++ dziadków Mariannę i Mikołaja Fendorf (ul. Książeca)
3) Za + Justynę Andrzejewską w 30.dzień po śmierci (ul.Agnieszki)

WTOREK 08.06.2021 WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ

6:45 1) Za + Reinera Blachetta (Wilster)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XIV Msza Gregoriańska)
3) Za ++ Elżbietę Lisowską, Jana Franków, Grzegorza Franków i Halinę Świerk (DPS)
18:00 1) Za + męża i ojca Czesława Krzynowy z prośbą o życie wieczne w kolejną rocznicę ziemskich
2) Za + Czesławę Jolantę Trzos w 3.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Lotnicza)

ŚRODA 09.06.2021

6:45 1) Za + matkę Otylię Griegel w rocznicę śmierci, + ojca Jana, synów Helmuta i Janusza i ++ pokrewieństwo (hanau)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XV Msza Gregoriańska)
18:00 1) Za + Bronisława w 20.r. śmierci + Agnieszkę Balicz ++ rodziców Józefę i Piotra Kowalczyk za wszystkich ++ z rodzin: Balicz i Kowalczyk (ul. Królewska)
2) Za + Gustawa Augustyn oraz wszystkich ++ z rodziny prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bielska)

CZWARTEK 10.06.2021

6:45 1) Do Trójcy Przenajświętszej przez wstaw. Króla Wszechświata i Wszystkich Świętych za cały Episkopat w Polsce, Kurię Biskupią w Opolu i Katowicach z prośbą o szybki proces beatyfikacyjny Katarzyny Szymon i wdrożenie w życie tego, co przekazało przez nią Niebo (ul. Siwonia)
2) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XVI Msza Gregoriańska)
3) Do Mił. Bożego za + mamę Henrykę Mordasewicz w 10.r. śmierci oraz za ++: Józefę i Adama Obuchowskich o życie wieczne (ul. Orzeszkowej)
18:00 1) Za + Gizelę Grzesiczek prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od koleżanek: Rity, Krystyny i Jadwigi) (ul. Cecylii)
2) Za + Urszulę Ostrowską prosząc o dar Nieba (int. of. od rodziny Nowaków) (ul. Królweska)

PIĄTEK 11.06.2021 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XVII Msza Gregoriańska)
2) Za + męża Konrada w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ rodzicó1) z obu stron i ++ pokrew. ze strony rodzin: Drabek, Brachaczek, Fabiańczyk (ul. Królewska)
17:30 Nabożeństwo C.P.J.
18:00 1) Do NSPJ przez Niepokalane Serca NMP o zdrowie, potrzebne łaski dla Stefanii i rodzin: Galda i Wita (ul. Rudzka)
2) Do Op. B. w intencji Edyty z ok. 40.rocz. urodzin z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdr. i błog. B. w rodzinie (ul. Kapuścika)
3) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w int. Urszuli z ok. ur. z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski w życiu (ul Rogera)

SOBOTA 12.06.2021 WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XVIII Msza Gregoriańska)
2) Za + Ryszarda Wójcika (int. of. od bratowej Danuty oraz rodziny Kisiel z Niewodnej) (ul. Cygarowa)
13:00 ślub rzymski: Kinga Niewiadomska i Paweł Oleksy
18:00 1) Za + kuzynkę Iwonę Pilch-Mularczyk i jej + ojca Jerzego Pilch (ul. Rudzka)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Stanisława Fedorowicz w 7.r. śmierci prosząc o życie wieczne (ul. Bosacka)
3) Za + ojca Henryka Zdrzałek w 3.r. śmierci (ul. Morcinka)

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06.2021

7:30 Za + Genowefę Podwika w 2.r. śm., jej + męża Władysława i ++ rodz. z obu stron (pl. Nałkowskiej)
9:00 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XIX Msza Gregoriańska)
2) Za + męża Antoniego Witczaka z ok. urodzin prosząc o radość życia wiecznego (ul. Rzemieślnicza)
10:30 SUMA: Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w intencji Stefanii Majer z okazji 82.r. urodzin z prośbą o zdrowie, Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski oraz o Boże bł. w rodzinie (ul. Lotnicza)
12:00 1) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Julii Lukoszek z okazji 18.r. urodzin z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB oraz wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu (ul. Korfantego)
2) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z int. Karola i Aleksandry z okazji urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB, dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski w życiu rodziny (ul. Orzeszkowej)
14:00 ROCZEK: INTENCJA WOLNA
16:30 Nabożeństwo do NSPJ
17:00 Za ++ rodziców Marię i Jana Bliźnickich + brata Józefa oraz ++ dziadków prosząc o dar życia wiecznego (ul. Segeta)


PONIEDZIAŁEK 14.06.2021 WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XX Msza Gregoriańska)
2) Za + matkę Zofię w 29.r. śmierci + brata Edwarda w 18.r. śmierci + ojca Władysława, za ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Bosacka)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ŻYJĄCYCH – intencje będą odczytane podczas Mszy

WTOREK 15.06.2021

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXI Msza Gregoriańska)
2) Za + Ryszarda Wójcika (int. of. od bratowej Danuty oraz rodziny Kisiel z Niewodnej)(ul. Cygarowa)
18:00 1) Za ++ rodziców: Erwina i Magdalenę Stokłosa oraz za ++ rodzeństwo z obu stron (ul. Maćkowskiego)
2) Za + męża Władysława Konik za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron (ul. Królewska)

3) Za + Romana Gawryluk w 30. dzień po śmierci (ul. Żorska)


ŚRODA 16.06.2021

6:45 Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXII Msza Gregoriańska)
18:00 1) Za ++ rodziców Henrykę i Józefa Gajda ++ teściów Marię i Władysława ++ siostry: Helenę i Marię oraz za + szwagra Jerzego (ul. Królewska)
2) Za Ojczyznę

CZWARTEK 17.06.2021 WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXIII Msza Gregoriańska)
2) Za ++ rodz.: Jana i Annę Strzeduła, za ++ rodz.: Jana i Teresę Nowak, za + ciotkę Elżbietę i za + Brunona Rak o dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Cygarowa)
3) Do Mił. Bożego za + Karola Krupa w 22.r. śmierci, ++ dziadków i krewnych z obu stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące o radość życia wiecznego (ul. Siownia)
18:00 1) Za + Henryka Plewczyńskiego w 7.r. śmierci oraz za ++ z rodzin: Plewczyńskich i Chronowskich z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Lotnicza)
2) W int. + Leona Ryzner z prośbą do M. Bożego o dar życia wiecznego (int. of. od sąsiadów z ul. Książęcej)

PIĄTEK 18.06.2021

6:45 Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXIV Msza Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo C.P.J.
18:00 1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
2) W int. Ruchu Szensztackiego z prośbą o B. błog. dla wszystkich członków wraz z rodz., a dla ++ o łaskę Nieba przez wst. M.B. Trzykroć Przedziwnej

SOBOTA 19.06.2021

6:45 Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXV Msza Gregoriańska)
11:00 ślub rzymski: Iwona Marek i Krzysztof Piechula
18:00 1) Za + Ryszarda Sucheckiego z okazji urodzin (ul. Rudzka)
2) Za + Henryka Bednarskiego, + Irenę Bednarską oraz za prababcię Stanisławę (ul. Rudzka)
3) Do M. Bożego za + brata Władysława o radość życia wiecznego w chwale Nieba (int. of. zamiast wieńca od koleżanek siostry Ireny) (ul. Królewska)

NIEDZIELA 20.06.2021 UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICLEA

7:30 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXVI Msza Gregoriańska)
2) Za + męża Romana w 5.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Rudzka)
9:00 Za + ojca Krystiana Joszko + teścia Zygmunta Iksal o łaskę życia wiecznego z ok. dnia ojca oraz za ++ krewnych z obu stron (ul. Królewska)
10:30 SUMA: 1) W intencji Parafian i Gości
2) W intencji członków Róży Różańcowej św. Jana Chrzciciela oraz ich rodzin o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo oraz za + członkinię Krystynę Fedorowicz o radość wieczną
3) Do Chrystusa Najwyższego Arcykapłana, za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela w intencji Duszpasterzy pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i o wszelkie potrzebne łaski (int. of. od Parafian)
12:00 1) O dar życia wiecznego dla + Doroty Rubin w 1.r. śmierci (ul. Bosacka)
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Zofii i Aleksandra w rocznicę ślubu z prośbą o Boże bł., opiekę MB oraz potrzebne łaski w rodzinie (ul. Maćkowskiego)
14:00 ROCZEK: Maciej Labocha
16:30 Nabożeństwo do NSPJ
17:00 Za ++ rodziców Mariannę i Alfreda Uliniarz i Jadwigę i Franciszka Frencel (ul. Segeta)

PONIEDZIAŁEK 21.06.2021 WSPOMNIENIE NMP OPOLSKIEJ

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXVII Msza Gregoriańska)
2) Do B. Op. za wst. MB jako podziękow. Za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla córki Renaty i jej rodziny (ul. Lotnicza)
9:00 Msza w intencji Chorych i Starszych z Namaszczeniem i błogosławieństwom Lurdzkim
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Marcina Szary w 25.r. śmierci dla + mamy Heleny, bratanicy Krystyny ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Książęca)
2) Za ++ rodziców Anielę i Szymona Kufta oraz za + Elżbietę Słotwińską prosząc o dar życia wiecznego

WTOREK 22.06.2021

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXVIII Msza Gregoriańska)
2) Za + Ryszarda Wójcika (int. of. od bratowej Danuty i rodziny Kisiel z Niewodnej)
18:00 1) Za duszę + mamy Małgorzaty prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + tatę Piotra Dapa prosząc o radość życia wiecznego z okazji dnia ojca (ul. Królewska)

ŚRODA 23.06.2021

6:45 1) Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXIX Msza Gregoriańska)
2) Do Bożej Op. i MB z Ostroga z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże bł., dla Marceli Franków z okazji 76.r. urodzin (Przemyśl)
18:00 1) Za + męża i ojca Adama Pranica prosząc o radość życia wiecznego (ul. Maćkowskiego)
2) Za + tatę Władysława Symko z okazji dnia ojca prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)
3) Za + ojca i męża Waltera Kosubek z okazji urodzin i dnia ojca oraz za ++ rodziców (ul. Radziewiczówny)

CZWARTEK 24.06.2021 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

6:45 Za + Piotra Wiśniewskiego prosząc o radość życia wiecznego (XXX Msza Gregoriańska)
18:00 1) Za + tatę Andrzeja Hacia w 9.r. śmierci o dar życia wiecznego (ul. Agnieszki)
2) Za + Helenę Zdrzałek w 2.r. śmierci (ul. Morcinka)

PIĄTEK 25.06.2021

6:45 1) Za ++ teściów Łucję i Feliksa Pawlik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)
2) Za + tatę Wincentego Korzik, + mamę Władysławę + siostrę Irenę, + szwagra Władysława ++ dziadków z obu stron o życie wieczne (ul. Orzeszkowej)
3) Za + męża Piotra Wiśniewskiego w 1.rocznicę śmierci (Brzezie)
17:30 Nabożeństwo C.P.J.
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będą odczytane podczas Mszy

SOBOTA 26.06.2021

6:45 Do Opatrz. Bożej i Jezusa Eucharystycznego za wst. MB przepraszając za uchybienia, prosząc o błogosław. z okazji 60. urodzin Piotra (ul. Siwonia)
14:00 ślub rzymski: Martyna Śledź i Michał Majewski
18:00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i bł. Bożę w rodzinach: Bartosik i Jeremicz (ul. Kapuścika)
2) Za + matkę Gertrudę Chłapek w kolejną rocznicę śmierci (ul. Książęca)

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06.2021

7:30 Za + Huberta Dengal w 3.rocznicę śmierci o radość życia wiecznego (ul. Orzeszkowej)
9:00 Za ++ Michała, Marię, Edwarda i Józefa ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Orzeszkowej)
10:30 SUMA: Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i błog. Boże w int. Leszka Głowackiego z okazji urodzin (ul. Brzozowa)
12:00 Do Opatrzn. Bożej w intencji Natalii i Pawła z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie (ul. Lotnicza)
14:00 ROCZEK: INTENCJA WOLNA
16:30 Nabożeństwo do NSPJ
17:00 Za + Urszulę Ostrowską prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od Urszuli Wojciechowskiej-Budzikur z mężem)

PONIEDZIAŁEK 28.06.2021 WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego za + brata Mariana Rosa ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)
2) Za + Ryszarda Behra w 5.r. śmierci ++ teściów Elżbietę i Józefa Behra oraz za + ojca Władysława Kuczera z prośbą o życie wieczne (ul. Królewska)
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Jerzego Raczek w rocznicę śmierci (ul. Cygarowa)
2) Za Janusza i Annę Oliwa w kolejną rocz. ślubu oraz za całą rodzinę Oliwa (ul. Cecylii)
3) Za + Ryszarda Wójcika (int. of. od bratowej Danuty i rodziny Kisiel z Niewodnej) (ul. Cygarowa)

WTOREK 29.06.2021 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

6:45 Za ++ Jadwigę i Alberta Reimann o dar życia wiecznego (ul. Maćkowskiego)
16:00 Do Op. Bożej z M.B. z Ostroga w int. Józefa Mucha w 80.r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństw (ul. Wyglendy)
18:00 1) Za ++ rodziców Otylię i Franciszka Dombek ++ dziadków Franciszkę i Pawła Mika ++ Paulinę i Rudolfa Dombek oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron Mika i Dombek z prośbą o życie wieczne
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Moczek w 34.r. śmierci za + żonę Bernadetę Moczek za córkę Danutę i syna Stanisława (ul. Kapuścika)

ŚRODA 30.06.2021

6:45 Za ++ rodziców i dziadków Anielę i Karola Wojnarowicz oraz za + męża i ojca Mirosława (ul. Łąkowa)
18:00 1) Za ++ rodziców Genowefę i Marcina Adamowicz w 32.rocznicę śmierci taty Marcina (ul. Książęca)
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 70.rocznicy urodzin Alicji (ul. Rudzka)
3) Do Bożej Op. i MB z Ostroga z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji kolejnej rocznicy urodzin Piotra oraz o potrzebne łaski dal całej rodziny (ul. Królewska)

CZWARTEK 01.07.2021 – pierwszy czwartek

6:45 Do NSPJ przez Niepokalane Serce NMP, za Kapłanów prosząc o świętość ich życia i posługi oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
17:00 GODZINA ŚWIĘTA
18:00 1) Za + Eugenię Wieczorek w 11.rocznicę śmierci + męża Antoniego ++ rodziców i ++ teściów (ul. Książęca)
2) Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB o życie wieczne w chwale Nieba dla Bożeny Sochackiej; za ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Agnieszki)

PIĄTEK 02.07.2021 – pierwszy piątek

6:45 1) Do NSPJ w intencji Czcicieli i ich rodzin oraz za ++ Czcicieli Bożego Serca
2) Za ++ rodziców: Stefanię i Wiktora Gużda oraz za ++ dziadków z obu stron (ul. Bosacka)
18:00 1) Do C.P.J., Opatrz. B. i M.B. z Ostroga z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdr., Boże błog. i wszystkie potrzebne łaski w int. Helgi z okazji urodzin (ul. Przejazdowa)
2) ZA + mamę Hildegardę Gieroń w 3.r. śmierci z prośbą o życie wieczne (ul. Bosacka)

SOBOTA 03.07.2021ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA - pierwsza sobota

6:45 Do Niepokalanego Serca NMP w intencji Czcicieli i o nawrócenie grzeszników
18:00 1) Za + męża Stanisława Świdzińskiego w 7.r. śmierci (ul. Rudzka)
2) Za ++ rodziców Reginę i Franciszka Kuczera oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron prosząc o dar życia wiecznego (ul. Książęca)

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 04.07.2021

7:30 Do Op. Bożej przez wst. NMP o błog. B. w int. syna Tomasza z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (ul. Lotnicza)
9:00 Za + Agnieszkę Hawrot wszystkich ++ z rodziny prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bielska)
10:30 SUMA: Do MB Fatimskiej prosząc o zdrowie w rodzinie: Józefy, Eweliny, Bartłomieja i Heleny Burban (ul. Orzeszkowej)
12:00 Do Op. B. z podz. za wszelkie łaski i opiekę za przyczyną M.B. z Ostroga z prośbą o dalszą opiekę dla syna Pawła z okazji 15.urodzin (ul. Elżbiety)
14:00 CHRZTY: INTENCJA WOLNA
16:30 Nieszpory niedzielne
17:00 Za + ojca Gerarda Mrowiec w 5.r. śmierci oraz za ++ rodziców Helenę i Alfonsa Mrowiec (ul. Królewska) Podziel się:
Ogłoszenia parafialne
 • 09.05.2021
  Ogłoszenia Parafialne 09.05.2021
  więcej »
 • 02.05.2021
  Ogłoszenia Parafialne 02.05.2021
  więcej »
 • 25.04.2021
  Ogłoszenia Parafialne 25.04.2021
  więcej »
pokaż wszystkiepokaż wszystkie
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij