Najnowsze wiadomości
05.11.2023

Intencje Róż Różańcowych - 01.11.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – LISTOPAD 2023 r.
1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za wszystkich zmarłych parafian z Ostroga, szczególnie za zmarłych członków róż
różańcowych o dar życia wiecznego w chwale Nieba.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o pokój w naszych sercach, o pokój w Polsce, na Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym
świecie.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za całą naszą parafię; za tych, którym obiecaliśmy modlitwę, którzy prosili nas
o modlitwę, którym tę modlitwę jesteśmy winni.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za rodziny rozbite i przeżywające trudności, aby w Bogu szukały pomocy i siły w ich
przezwyciężaniu.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za Ojca Świętego Franciszka, aby kierował łodzią Piotrową w dobrym kierunku;
modli się także w intencjach papieskich.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej
parafii oraz za wywodzących się z Ostroga: ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris
i s. Hannę.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się za misjonarzy i misjonarki, aby zanieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie na krańce ziemi.
10. RÓŻA DEKANALNA
BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
modli się za zmarłych, którzy byli związani z Diecezją Opolską, głosili Ewangelię w kraju i na
świecie, szczególnie za synów ziemi raciborskiej – misjonarzy: o. Józefa Krettka i ks. Jana
Pytlika pracujących 50 lat w Papui-Nowej Gwinei i Peru oraz za zmarłych członków róż
różańcowych i wszystkich zmarłych z naszej diecezji.
INTENCJA PAPIESKA – za Papieża:
módlmy się za Papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany
przez Ducha Świętego.

Więcej »
02.10.2023

Intencje Róż Różańcowych - październik 2023

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS
modli się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia
tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.
2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
modli się o rozwój dzieła Żywego Różańca, jedność we wspólnotach oraz duchowy rozwój wszystkich
członków róż różańcowych naszej parafii a także za zmarłych członków naszych róż.
3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II
modli się o mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego sprawiedliwie i według
prawa Bożego rządzili państwem.
4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
modli się za zmarłych w ostatnim roku parafian, aby ich udziałem stała się chwała nieba, pokój,
radość i wiekuiste szczęście.
5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
modli się za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz opiekunów społecznych, aby
opiekowali się chorymi z poświęceniem, miłością i troskliwością dostrzegając w każdym z nich
cierpiącego Chrystusa.
6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA
modli się za studentów, aby podczas rozpoczynającego się roku akademickiego rozwijali się
intelektualnie i moralnie poprzez uczciwą i rzetelną pracę.
7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO
modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka, aby niestrudzenie wzywał wszystkie dzieci Kościoła do
nawrócenia i pokuty, przemiany serc i budowania Królestwa Bożego.
8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO
modli się za kapłanów posługujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, siły w pracy
duszpasterskiej i umocnienie w kapłaństwie.
9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA
modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za
wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.
10. RÓŻA DEKANALNA
BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
modli się o rozwój Żywego Różańca, szczególnie w parafiach Diecezji Opolskiej, aby przez wspólną
modlitwę wzrastała wiara i wartości chrześcijańskie.
*******************************************************************************************************
INTENCJA PAPIESKA – za Synod:
módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając
się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Więcej »
30.08.2023

Intencje Róż - wrzesień 2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – WRZESIEŃ 2023 r.

 

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za misjonarzy o Boże błogosławieństwo dla nich, aby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Boga.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym, o wszelkie dary Ducha Świętego, aby nie zatracili zapału i chęci do nauki.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się w intencji Kościoła w Polsce, aby rozwijała się w nim i trwała do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za grupy liturgiczne naszej parafii, szczególnie za marianki i ministrantów, aby po wypoczynku wakacyjnym gorliwie podejmowali swoją służbę dla dobra całej parafii.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za prześladowanych na całym świecie chrześcijan, aby doświadczali akceptacji wśród bliźnich.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach oraz o pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za Kapłanów posługujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, siłę w pracy duszpasterskiej i umocnienie w kapłaństwie.

10. RÓŻA DEKANALNA

BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za Kapłanów naszej diecezji, którzy zostali posłani do nowych parafii, szczególnie za Ks. Damiana Kokurowskiego i Ks. Jana Pandera, aby z radością służyli Bogu i ludziom, o Boże błogosławieństwo dla nich.

***************************************************************************************************

INTENCJA PAPIESKA – za ludzi żyjących na marginesie:

módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

 

 

Więcej »
20.08.2023

MSZA POŻEGNALNA KS. DAMIANA

img-20230820-wa0014

W niedzielę 20. sierpnia na Eucharystii o godz. 10.30 modliliśmy się w intencji ks. Damiana Kokurowskiego, który kończy posługę w naszej parafii. Od czwartku 24. sierpnia rozpocznie służbę w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. Dziękujemy mu za czas spędzony w naszej wspólnocie i życzymy obfitości Bożych łask, gorliwości oraz owocnej posługi w nowym miejscu.

Więcej »
29.07.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - SIERPIEŃ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i o wszelkie potrzebne dla nich łaski.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o Boże błogosławieństwo dla nich. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za osoby uzależnione od alkoholu, aby zerwały z nałogiem i podjęły wartościowe życie.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za naszą Ojczyznę, aby pozostawała wierna Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Matce Bożej.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za wypoczywających na wakacjach, aby bezpiecznie wrócili do swoich domów.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się o pogodę dla żniwiarzy, aby zebrali plony otrzymując za nie godziwą zapłatę.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się w intencji ks. Jana Pandera, który podejmuje posługę w naszej parafii, aby Chrystus obdarzył go potrzebnymi łaskami.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za Ojca Świętego Franciszka o siły i zdrowie w kierowaniu Kościołem na świecie.  

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za chorych i cierpiących diecezjan, szczególnie za naszego Ordynariusza Biskupa Andrzeja Czaję o powrót do zdrowia i potrzebne łaski.

INTENCJA PAPIESKA – za Światowe Dni Młodzieży: módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Więcej »
28.06.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LIPIEC

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się za Ojca Świętego Franciszka o siły i zdrowie w kierowaniu Kościołem na świecie.  

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i o wszelkie potrzebne dla nich łaski. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o Boże błogosławieństwo dla nich. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, aby nie zapominali o modlitwie i niedzielnej Mszy św.   

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za naszą Ojczyznę, aby pozostawała wierna Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Matce Bożej.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za młodych udających się do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży, aby własnym życiem świadczyli o Chrystusie.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się o zakończenie wojen, pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za prześladowanych chrześcijan, aby byli niezłomnymi wyznawcami Chrystusa.

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie.

INTENCJA PAPIESKA – o życie eucharystyczne:

módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Więcej »
30.05.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - CZERWIEC

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za posługujących w naszej parafii ministrantów i marianki, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Kapłanów pracujących na Ostrogu, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za parafian, którzy zaniechali uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za chorych i cierpiących, aby doświadczali troski, opieki i miłości. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za naszych biskupów Andrzeja, Rudolfa i Waldemara oraz biskupów seniorów Alfonsa i Pawła, aby wspierani łaską Bożą umacniali Diecezję Opolską w wierze, nadziei i miłości. 

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za kapłanów, misjonarki i misjonarzy z Diecezji Opolskiej, aby wspierani przez Kościół mogli z radością służyć Bogu i ludziom i o nowe powołania.

INTENCJA PAPIESKA – o zniesienie tortur: módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Więcej »
29.04.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - MAJ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się za naszych Biskupów Andrzeja, Rudolfa i Waldemara oraz Biskupów Seniorów Alfonsa i Pawła, aby wspierani łaską Bożą umacniali Diecezję Opolską w wierze, nadziei i miłości.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za posługujących w naszej parafii ministrantów i marianki, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za Kapłanów pracujących na Ostrogu, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Parafian, którzy zaniechali uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za chorych i cierpiących, aby doświadczali troski, opieki i miłości.

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za naszego ordynariusza Biskupa Andrzeja o zdrowie i potrzebne łaski.

INTENCJA PAPIESKA – za ruchy i wspólnoty kościelne:

módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Więcej »
27.04.2023

49. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PROBOSZCZA

img-20230426-wa0028

W środę 26. kwietnia na Mszy o godz. 11.00 nasz ks. Proboszcz Jerzy Hetmańczyk wraz z kapłanami ze swojego roku świętowali 49. rocznicę święceń prezbiteratu. Polecajmy ich naszej modlitwie na kolejne lata pasterskiej posługi.

Więcej »
30.03.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - KWIECIEŃ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się o pokój na Ukrainie i na całym świecie, o pokój w naszych sercach.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, aby podejmowali działania mające na celu przywrócenie pełnej jedności Kościoła.       

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie potrzebne dla nich łaski.  

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za misjonarzy i misjonarki, aby niestrudzenie głosili światu Ewangelię i przybliżali Boga każdemu człowiekowi.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za dzieci i młodzież naszej parafii przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania, o dary Ducha Świętego oraz wytrwanie w łasce uświęcającej. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za naszą Ojczyznę, o jedność Narodu, o poszanowanie dziedzictwa wiary, kultury i historii Polski.  

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za diecezjan, aby Zmartwychwstały Chrystus był zawsze dla nas Drogą, Prawdą i Życiem i umacniał nas w wierze.   

INTENCJA PAPIESKA – o kulturę wyrzeczenia się przemocy: módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Więcej »
27.02.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - MARZEC

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby zawsze była Bogiem silna i Bogu wierna.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za wszystkich naszych parafian, aby czas Wielkiego Postu przyczynił się do szczerego nawrócenia i pogłębienia wiary. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o pokój w naszych sercach, o pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o powrót Europy do korzeni chrześcijańskich.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie potrzebne dla nich łaski.  

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za misjonarzy i misjonarki o siły i zapał w głoszeniu Słowa Bożego, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za członków Żywego Różańca na Ostrogu, aby uświęcali się modlitwą i odważnie stawali w obronie wartości chrześcijańskich.  

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za rodziny Diecezji Opolskiej, aby nigdy nie utraciły wiary i nadziei, aby były odważnymi wyznawcami Jezusa Chrystusa i oddanymi czcicielami Matki Bożej. 

INTENCJA PAPIESKA – za ofiary nadużyć: 

módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Więcej »
29.01.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LUTY

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za marianki, ministrantów i szafarzy z naszej parafii, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu. 

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za naszą Ojczyznę, za rządzących naszym krajem, aby ich decyzje budowały zgodę i jedność w naszym narodzie.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za rodziny naszej parafii, które zmagają się z problemami wychowawczymi swoich dzieci, aby dobry Bóg udzielił im potrzebnych sił i umacniał w wierze.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za opiekunów i ludzi dobrej woli niosących pomoc chorym i cierpiącym, aby Pan Bóg umacniał ich w pracy na rzecz drugiego człowieka.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego, zdrowie i siły do kierowania Kościołem Chrystusowym.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o światło Ducha Świętego oraz potrzebne dla nich łaski.  

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za misjonarzy o potrzebne dla nich łaski oraz o siły i zapał w głoszeniu Słowa Bożego. 

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się o ochronę przed różnymi formami terroryzmu a także o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie.

INTENCJA PAPIESKA – za parafie:

módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Więcej »
29.12.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - STYCZEŃ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za misjonarzy o potrzebne dla nich łaski i Boże błogosławieństwo, aby ich praca przynosiła obfite owoce.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za dzieci i młodzież naszej parafii, aby okres zimowego wypoczynku pozwolił im nabrać sił do dalszej nauki. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za naszą Ojczyznę, aby słowa „Bóg – Honor – Ojczyna” dodawały sił do walki o dobro wspólne naszego kraju.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za prześladowanych chrześcijan, aby łaskawy Bóg udzielił im potrzebnych łask, pocieszenia i umocnienia w wierze.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za chorych i cierpiących, aby łaskawy Pan udzielił im potrzebnych łask i sił do walki z chorobą.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Ojca Świętego Franciszka o potrzebne zdrowie i siły do kierowania Kościołem Chrystusowym.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o światło Ducha Świętego oraz potrzebne dla nich łaski.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

10. RÓŻA DEKANALNA - BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za wszystkich kapłanów i zakonników pracujących obecnie w Diecezji Opolskiej, za tych, którzy pracowali w niej w przeszłości oraz tych, którzy się z niej wywodzą, aby Bóg umacniał ich w powołaniu i dodawał sił w odważnym głoszeniu Ewangelii wszędzie tam, gdzie zostali posłani.

INTENCJA PAPIESKA – za wychowawców: módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Więcej »
28.11.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - GRUDZIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za naszych ministrantów i marianki, aby pobożnie i gorliwie służyli Bogu i ludziom.

 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY  

modli się o pokój na świecie oraz o opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się o dobre przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za tych, którzy zagubili drogę do Boga, aby czas Adwentu pozwolił im odnaleźć właściwą drogę do Niego.

 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za prześladowanych chrześcijan, aby doznali pocieszenia i umocnienia.

 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i wszelkie potrzebne dla Nich łaski. 

 

10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA I BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za biskupów Diecezji Opolskiej: Andrzeja Czaję, Rudolfa Pierskałę, nominata Waldemara Musioła oraz biskupów seniorów, aby wspierani Bożą łaską umacniali naszą diecezję w wierze, nadziei i miłości.

 

INTENCJA PAPIESKA – za organizacje wolontariatu: módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Więcej »
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij