Wydarzyło się
30.05.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - CZERWIEC

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za posługujących w naszej parafii ministrantów i marianki, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Kapłanów pracujących na Ostrogu, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za parafian, którzy zaniechali uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za chorych i cierpiących, aby doświadczali troski, opieki i miłości. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za naszych biskupów Andrzeja, Rudolfa i Waldemara oraz biskupów seniorów Alfonsa i Pawła, aby wspierani łaską Bożą umacniali Diecezję Opolską w wierze, nadziei i miłości. 

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za kapłanów, misjonarki i misjonarzy z Diecezji Opolskiej, aby wspierani przez Kościół mogli z radością służyć Bogu i ludziom i o nowe powołania.

INTENCJA PAPIESKA – o zniesienie tortur: módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Więcej »
29.04.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - MAJ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się za naszych Biskupów Andrzeja, Rudolfa i Waldemara oraz Biskupów Seniorów Alfonsa i Pawła, aby wspierani łaską Bożą umacniali Diecezję Opolską w wierze, nadziei i miłości.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za posługujących w naszej parafii ministrantów i marianki, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za Kapłanów pracujących na Ostrogu, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Parafian, którzy zaniechali uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za chorych i cierpiących, aby doświadczali troski, opieki i miłości.

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za naszego ordynariusza Biskupa Andrzeja o zdrowie i potrzebne łaski.

INTENCJA PAPIESKA – za ruchy i wspólnoty kościelne:

módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Więcej »
27.04.2023

49. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PROBOSZCZA

img-20230426-wa0028

W środę 26. kwietnia na Mszy o godz. 11.00 nasz ks. Proboszcz Jerzy Hetmańczyk wraz z kapłanami ze swojego roku świętowali 49. rocznicę święceń prezbiteratu. Polecajmy ich naszej modlitwie na kolejne lata pasterskiej posługi.

Więcej »
30.03.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - KWIECIEŃ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się o pokój na Ukrainie i na całym świecie, o pokój w naszych sercach.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, aby podejmowali działania mające na celu przywrócenie pełnej jedności Kościoła.       

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o wytrwanie Polski przy wartościach chrześcijańskich oraz nauczaniu św. Jana Pawła II. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie potrzebne dla nich łaski.  

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za misjonarzy i misjonarki, aby niestrudzenie głosili światu Ewangelię i przybliżali Boga każdemu człowiekowi.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za dzieci i młodzież naszej parafii przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania, o dary Ducha Świętego oraz wytrwanie w łasce uświęcającej. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za naszą Ojczyznę, o jedność Narodu, o poszanowanie dziedzictwa wiary, kultury i historii Polski.  

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za diecezjan, aby Zmartwychwstały Chrystus był zawsze dla nas Drogą, Prawdą i Życiem i umacniał nas w wierze.   

INTENCJA PAPIESKA – o kulturę wyrzeczenia się przemocy: módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Więcej »
27.02.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - MARZEC

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS 

modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby zawsze była Bogiem silna i Bogu wierna.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za wszystkich naszych parafian, aby czas Wielkiego Postu przyczynił się do szczerego nawrócenia i pogłębienia wiary. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o pokój w naszych sercach, o pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o powrót Europy do korzeni chrześcijańskich.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie potrzebne dla nich łaski.  

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za misjonarzy i misjonarki o siły i zapał w głoszeniu Słowa Bożego, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za członków Żywego Różańca na Ostrogu, aby uświęcali się modlitwą i odważnie stawali w obronie wartości chrześcijańskich.  

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za rodziny Diecezji Opolskiej, aby nigdy nie utraciły wiary i nadziei, aby były odważnymi wyznawcami Jezusa Chrystusa i oddanymi czcicielami Matki Bożej. 

INTENCJA PAPIESKA – za ofiary nadużyć: 

módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Więcej »
29.01.2023

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LUTY

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za marianki, ministrantów i szafarzy z naszej parafii, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu. 

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za naszą Ojczyznę, za rządzących naszym krajem, aby ich decyzje budowały zgodę i jedność w naszym narodzie.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za rodziny naszej parafii, które zmagają się z problemami wychowawczymi swoich dzieci, aby dobry Bóg udzielił im potrzebnych sił i umacniał w wierze.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za opiekunów i ludzi dobrej woli niosących pomoc chorym i cierpiącym, aby Pan Bóg umacniał ich w pracy na rzecz drugiego człowieka.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego, zdrowie i siły do kierowania Kościołem Chrystusowym.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o światło Ducha Świętego oraz potrzebne dla nich łaski.  

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za misjonarzy o potrzebne dla nich łaski oraz o siły i zapał w głoszeniu Słowa Bożego. 

10. RÓŻA DEKANALNA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się o ochronę przed różnymi formami terroryzmu a także o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie.

INTENCJA PAPIESKA – za parafie:

módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Więcej »
29.12.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - STYCZEŃ

1. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za misjonarzy o potrzebne dla nich łaski i Boże błogosławieństwo, aby ich praca przynosiła obfite owoce.

2. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za dzieci i młodzież naszej parafii, aby okres zimowego wypoczynku pozwolił im nabrać sił do dalszej nauki. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za naszą Ojczyznę, aby słowa „Bóg – Honor – Ojczyna” dodawały sił do walki o dobro wspólne naszego kraju.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za prześladowanych chrześcijan, aby łaskawy Bóg udzielił im potrzebnych łask, pocieszenia i umocnienia w wierze.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za chorych i cierpiących, aby łaskawy Pan udzielił im potrzebnych łask i sił do walki z chorobą.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Ojca Świętego Franciszka o potrzebne zdrowie i siły do kierowania Kościołem Chrystusowym.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o światło Ducha Świętego oraz potrzebne dla nich łaski.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

10. RÓŻA DEKANALNA - BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA i BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za wszystkich kapłanów i zakonników pracujących obecnie w Diecezji Opolskiej, za tych, którzy pracowali w niej w przeszłości oraz tych, którzy się z niej wywodzą, aby Bóg umacniał ich w powołaniu i dodawał sił w odważnym głoszeniu Ewangelii wszędzie tam, gdzie zostali posłani.

INTENCJA PAPIESKA – za wychowawców: módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Więcej »
28.11.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - GRUDZIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za naszych ministrantów i marianki, aby pobożnie i gorliwie służyli Bogu i ludziom.

 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY  

modli się o pokój na świecie oraz o opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się o dobre przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za tych, którzy zagubili drogę do Boga, aby czas Adwentu pozwolił im odnaleźć właściwą drogę do Niego.

 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za prześladowanych chrześcijan, aby doznali pocieszenia i umocnienia.

 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i wszelkie potrzebne dla Nich łaski. 

 

10. RÓŻA BŁ. O. MICHAŁA TOMASZKA I BŁ. O. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO

modli się za biskupów Diecezji Opolskiej: Andrzeja Czaję, Rudolfa Pierskałę, nominata Waldemara Musioła oraz biskupów seniorów, aby wspierani Bożą łaską umacniali naszą diecezję w wierze, nadziei i miłości.

 

INTENCJA PAPIESKA – za organizacje wolontariatu: módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Więcej »
11.11.2022

ROCZNICA URODZIN KS. DAMIANA KOKUROWSKIEGO

img-20221110-wa0006

„W czwartek 10. listopada przypadła kolejna rocznica moich urodzin. Na Eucharystii o godz. 18.00 dziękowałem Bogu za dar życia i powołania oraz prosiłem o potrzebne łaski. Polecam się waszej pamięci modlitewnej".

Więcej »
28.10.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LISTOPAD

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za Kapłanów pracujących na Ostrogu, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga: ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris, s. Hannę.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o błogosławieństwo Boże dla nich.

4. RÓŻA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

modli się za całą naszą parafię; za tych, którym obiecaliśmy modlitwę, którzy prosili nas o modlitwę, którym tę modlitwę jesteśmy winni. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o pokój w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się intencji zmarłych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu chorób.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach oraz za Papieża Seniora Benedykta XVI. 

INTENCJA PAPIESKA – za dzieci, które cierpią: módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Więcej »
28.09.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - PAŹDZIERNIK

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach, a także za emerytowanego Papieża Benedykta XVI.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za Kapłanów posługujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie potrzebne dla Nich łaski. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o powołania kapłańskie , zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

4. RÓŻA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

modli się, aby Duch Święty wspierał dzieło misjonarzy oraz świeckich wolontariuszy, którzy głoszą Ewangelię na całym świecie. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o rozwój dzieła Żywego Różańca, a także o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich członków Róż Różańcowych w naszej parafii.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się w intencji Polski o pokój i ład społeczny, aby rządzących naszym krajem cechowała uczciwość, prawość, umiłowanie prawdy i dobro Ojczyzny.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za małżeństwa zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia i otworzyły się na działanie łaski Bożej.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za wszystkich ludzi, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad chorymi i starszymi było wspierane przez rządy oraz lokalne wspólnoty.

INTENCJA PAPIESKA – o Kościół otwarty na wszystkich:   

módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Więcej »
29.08.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - WRZESIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się w intencji ofiar toczących się wojen, a także za wszystkie ofiary utonięć i wypadków mijających wakacji o życie wieczne dla nich.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach oraz o pokój na całym świecie, a szczególnie na Ukrainie.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Kapłanów posługujących w naszej parafii o zdrowie, Boże błogosławieństwo i siłę w pracy duszpasterskiej.

4. RÓŻA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za wywodzących się z naszej parafii ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za misjonarzy o Boże błogosławieństwo, aby szerzona przez nich nauka o Chrystusie padła na żyzny grunt i wydała obfite owoce.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za grupy liturgiczne naszej parafii, szczególnie za ministrantów i marianki, aby po wypoczynku wakacyjnym gorliwie podejmowali swoją służbę dla dobra całej parafii.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się w intencji naszej Ojczyzny Polski o Jej bezpieczeństwo i stabilizację gospodarczą, atakże o umocnienie ducha wiary i czystości obyczajów oraz o uszanowanie praw każdego człowieka.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym, o wszelkie dary Ducha Świętego, aby nigdy nie zatracili zapału i chęci do nauki.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się w intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz pracowników administracji szkolnej o wszelkie potrzebne łaski w rozpoczynającym się roku szkolnym.

INTENCJA PAPIESKA – o zniesienie kary śmierci:  

módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Więcej »
30.07.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - SIERPIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za wszystkich przebywających na wakacjach o bezpieczną podróż do domu i szczęśliwe rozpoczęcie roku szkolnego.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za rolników, żniwiarzy o pomyślne zbiory, godziwą zapłatę za nie, a dla nas o chleb powszedni. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i potrzebne dla nich łaski.  

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris, s. Hannę. 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o błogosławieństwo Boże dla nich.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z Ostroga, aby gorliwie i godnie zanosili Pana Jezusa chorym i potrzebującym. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby wiernie broniła Krzyża i Ewangelii. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się o pokój na świecie, o zaprzestanie wszelkich konfliktów i poszanowanie ludzkiej godności na drodze kompromisów i dialogu.

INTENCJA PAPIESKA – za małych i średnich przedsiębiorców:

módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Więcej »
28.06.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LIPIEC

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się o pokój na Ukrainie oraz o zaprzestanie rozprzestrzeniania się błędów Rosji w Europie i na świecie.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, aby nie zaniedbywali modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Parafian pogrążonych w depresji i trwających w nałogach, aby porzucili zgubne praktyki i powrócili do Boga. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i wszelkie potrzebne dla nich łaski.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o błogosławieństwo Boże dla nich.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za ministrantów i marianki z Ostroga, aby pozostawali gorliwymi w służbie Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za naszą Ojczyznę i rządzących, aby pokonywali wszelkie podziały i dążyli do życia opartego na sprawiedliwości społecznej.

INTENCJA PAPIESKA – za osoby starsze: 

módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Więcej »
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij