Wydarzyło się
28.09.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - PAŹDZIERNIK

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach, a także za emerytowanego Papieża Benedykta XVI.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za Kapłanów posługujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie, umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie potrzebne dla Nich łaski. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o powołania kapłańskie , zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

4. RÓŻA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

modli się, aby Duch Święty wspierał dzieło misjonarzy oraz świeckich wolontariuszy, którzy głoszą Ewangelię na całym świecie. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o rozwój dzieła Żywego Różańca, a także o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich członków Róż Różańcowych w naszej parafii.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się w intencji Polski o pokój i ład społeczny, aby rządzących naszym krajem cechowała uczciwość, prawość, umiłowanie prawdy i dobro Ojczyzny.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za małżeństwa zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia i otworzyły się na działanie łaski Bożej.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za wszystkich ludzi, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad chorymi i starszymi było wspierane przez rządy oraz lokalne wspólnoty.

INTENCJA PAPIESKA – o Kościół otwarty na wszystkich:   

módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Więcej »
29.08.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - WRZESIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się w intencji ofiar toczących się wojen, a także za wszystkie ofiary utonięć i wypadków mijających wakacji o życie wieczne dla nich.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się w intencji Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach oraz o pokój na całym świecie, a szczególnie na Ukrainie.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Kapłanów posługujących w naszej parafii o zdrowie, Boże błogosławieństwo i siłę w pracy duszpasterskiej.

4. RÓŻA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za wywodzących się z naszej parafii ks. Marcina Jaśkowskiego, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za misjonarzy o Boże błogosławieństwo, aby szerzona przez nich nauka o Chrystusie padła na żyzny grunt i wydała obfite owoce.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za grupy liturgiczne naszej parafii, szczególnie za ministrantów i marianki, aby po wypoczynku wakacyjnym gorliwie podejmowali swoją służbę dla dobra całej parafii.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się w intencji naszej Ojczyzny Polski o Jej bezpieczeństwo i stabilizację gospodarczą, atakże o umocnienie ducha wiary i czystości obyczajów oraz o uszanowanie praw każdego człowieka.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym, o wszelkie dary Ducha Świętego, aby nigdy nie zatracili zapału i chęci do nauki.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się w intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz pracowników administracji szkolnej o wszelkie potrzebne łaski w rozpoczynającym się roku szkolnym.

INTENCJA PAPIESKA – o zniesienie kary śmierci:  

módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Więcej »
30.07.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - SIERPIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za wszystkich przebywających na wakacjach o bezpieczną podróż do domu i szczęśliwe rozpoczęcie roku szkolnego.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za rolników, żniwiarzy o pomyślne zbiory, godziwą zapłatę za nie, a dla nas o chleb powszedni. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i potrzebne dla nich łaski.  

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris, s. Hannę. 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o błogosławieństwo Boże dla nich.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z Ostroga, aby gorliwie i godnie zanosili Pana Jezusa chorym i potrzebującym. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby wiernie broniła Krzyża i Ewangelii. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się o pokój na świecie, o zaprzestanie wszelkich konfliktów i poszanowanie ludzkiej godności na drodze kompromisów i dialogu.

INTENCJA PAPIESKA – za małych i średnich przedsiębiorców:

módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Więcej »
28.06.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - LIPIEC

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się o pokój na Ukrainie oraz o zaprzestanie rozprzestrzeniania się błędów Rosji w Europie i na świecie.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, aby nie zaniedbywali modlitwy i niedzielnej Mszy Świętej.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się za Parafian pogrążonych w depresji i trwających w nałogach, aby porzucili zgubne praktyki i powrócili do Boga. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o umocnienie w kapłaństwie i wszelkie potrzebne dla nich łaski.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce oraz o błogosławieństwo Boże dla nich.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za ministrantów i marianki z Ostroga, aby pozostawali gorliwymi w służbie Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za naszą Ojczyznę i rządzących, aby pokonywali wszelkie podziały i dążyli do życia opartego na sprawiedliwości społecznej.

INTENCJA PAPIESKA – za osoby starsze: 

módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Więcej »
30.05.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - CZERWIEC

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

modli się za dzieci i młodzież kończące rok szkolny, aby oczekiwany okres wakacyjny był dla nich czasem radosnym i bogatym w poznawanie piękna Stwórcy. 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, także za wszystkich uchodźców, którzy przybyli w wyniku wojny do Polski, aby otrzymali potrzebną pomoc i w stosownym czasie mogli wrócić do domu. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II 

modli się o rozpowszechnienie w świecie nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 

modli się za naszych Biskupów: Andrzeja, Rudolfa, Pawła i Alfonsa, aby wspierani łaską Bożą umacniali Diecezję Opolską w wierze, nadziei i miłości. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA 

modli się za Kapłanów pracujących na Ostrogu, aby dobry Bóg umacniał ich w powołaniu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO 

modli się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii, oraz za wywodzących 

się z Ostroga ks. Marcina, s. Nazarię, s. Damaris i s. Hannę. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO 

modli się za Misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o Boże błogosławieństwo dla nich i potrzebne łaski.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za posługujących w naszej parafii Ministrantów i Marianki, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie oddając coraz większą chwałę Bogu. 

INTENCJA PAPIESKA – za rodziny: 

módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Więcej »
30.04.2022

INTENCJE RÓŻ ROŻAŃCOWYCH - MAJ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za dzieci i młodzież naszej parafii przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania o dar mądrości i umiłowania Chrystusa Eucharystycznego; aby wszystkie dzieci i młodzież z Ostroga powróciły do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.  

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za nasze rodziny, by panowała w nich zgoda, miłość, szacunek i wzajemna pomoc. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, aby ludzie zaniechali wojen, prześladowań, kłótni i nienawiści.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, o ochronę przed klęską głodu.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za pogrążonych w nałogach, o łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach; za biskupów i kapłanów, aby świadectwo ich życia przyczyniało się do budowania Królestwa Bożego na ziemi. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo oraz o umocnienie w kapłaństwie. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, S. Nazarię, S. Damaris i S. Hannę.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

INTENCJA PAPIESKA – o wiarę dla młodych: 

módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełniżycia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Więcej »
30.04.2022

ZŁOTY JUBILEUSZ

img-20220430-wa0007

Dzisiaj na Eucharystii o godz. 6.45 ks. Kazimierz Czajka, który od kilku lat pomaga w naszej parafii obchodził 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Więcej »
28.03.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - KWIECIEŃ

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za dzieci i młodzież naszej parafii przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania, aby Bóg umocnił ich wiarę a rodzice byli dla nich wzorem do naśladowania.  

 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o błogosławieństwo Boże dla Polski w trudnym czasie, który przeżywamy. 

 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o pokój na Ukrainie, na całym świecie i w naszych sercach.  

 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje służące zaprowadzeniu pokoju na świecie i dobru wszystkich ludzi. 

 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się o nawrócenie Rosji i o nasze nawrócenie.

 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach. 

 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo oraz o umocnienie w kapłaństwie. 

 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga Ks. Marcina Jaśkowskiego, Siostrę Nazarię, Siostrę Damaris i Siostrę Hannę.

 

INTENCJA PAPIESKA – za pracowników służby zdrowia: módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

 

MÓDLMY SIĘ TAKŻE WSZYSCY: o pokój na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie.

Więcej »
28.02.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - MARZEC

 

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, siostrę Nazarię, siostrę Damaris i siostrę Hannę.

 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za misjonarzy, aby ich praca przynosiła obfite owoce, o Boże błogosławieństwo dla nich. 

 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się za całą naszą parafię o dobre przeżycie Wielkiego Postu oraz o dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za naszą Ojczyznę Polskę, aby Polacy strzegli Świętej Wiary Katolickiej a Bóg, Honor i Ojczyzna były dla nas prawdziwymi wartościami.       

 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się o pokój na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie.

 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się o pokój na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie.

 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się o pokój na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie.

 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach oraz za papieża seniora Benedykta XVI.

 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo, umocnienie w kapłaństwie oraz o wszelkie dary Ducha Świętego.

 

INTENCJA PAPIESKA – o chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne: módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznym.

MÓDLMY SIĘ TAKŻE WSZYSCY:

o pokój na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie.

Więcej »
30.01.2022

ROCZNICA URODZIN KS. MARKA RUSECKIEGO

img_20220130_183658

Nasz duszpasterz ks. Marek Rusecki świętuje dzisiaj kolejną rocznicę swoich urodzin. Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach.

Więcej »
29.01.2022

URODZINY KS. PROBOSZCZA JERZEGO HETMAŃCZYKA

img-20220128-wa0003

W piątek 28.01.2022 r. nasz ks. Proboszcz obchodził kolejną rocznicę swoich urodzin. Na Eucharystii dziękował Bogu za dar życia i wszelkie łaski oraz prosił o kolejne. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Więcej »
29.01.2022

INTENCJE RÓŻ RÓŻANCOWYCH - LUTY

rozaniec

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga ks. Marcina Jaśkowskiego, siostrę Nazarię, siostrę Damaris i siostrę Hannę. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o błogosławieństwo dla misjonarzy i rozwój misyjnego dzieła Kościoła.

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się za naszą parafię o Boże błogosławieństwo dla rodzin i dalszy rozwój Róż Różańcowych i istniejących wspólnot.

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za naszą Ojczyznę, aby nie zatraciła wiary ojców, a także o zgodę i pojednanie Polaków.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się za chorych o łaskę powrotu do zdrowia oraz o ustanie pandemii.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o pokojowe zakończenie konfliktu na granicy z Białorusią oraz o pokój na całym świecie.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w jego intencjach oraz za papieża seniora Benedykta XVI.

INTENCJA PAPIESKA – za zakonnice i inne kobiety konsekrowane:módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Więcej »
31.12.2021

INTENCJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH - STYCZEŃ 2022

pobrane

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się za Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach oraz za papieża seniora Benedykta XVI. 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za Kapłanów pracujących w naszej parafii o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za wywodzących się z Ostroga: ks. Marcina Jaśkowskiego, siostrę Nazarię, siostrę Damaris i siostrę Hannę. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o błogosławieństwo dla misjonarzy i rozwój misyjnego dzieła Kościoła. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się za naszą parafię o Boże błogosławieństwo dla rodzin i dalszy rozwój Róż Różańcowych i istniejących wspólnot. 

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za naszą Ojczyznę, aby nie zatraciła wiary ojców, a także o pokój i pojednanie Polaków. 

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się o pokojowe zakończenie konfliktu na granicy z Białorusią oraz o pokój na całym świecie. 

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się za ludzi młodych, aby kroczyli drogą Ewangelii i potrafili dzielić się miłością do drugiego człowieka. 

INTENCJA PAPIESKA – o wychowanie do braterstwa: módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Więcej »
28.11.2021

INTENCJE RÓŻ RÓŻANCOWYCH - GRUDZIEŃ 2021

rozaniec

1. RÓŻA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

modli się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i siły dla Kapłanów pracujących w naszej parafii. 

2. RÓŻA ŚW. TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS

modli się za katechetów, aby byli odważnymi świadkami wiary, aby Duch Święty ich oświecał i umacniał w powołaniu.

3. RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA II

modli się o to, aby czas adwentowego oczekiwania oraz czas Bożego Narodzenia był czasem łaski  i pokoju w świecie, w kraju, w naszych rodzinach a przede wszystkim w naszych sercach. 

4. RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

modli się o łaskę Nieba i miłosierdzie dla naszych bliskich zmarłych. 

5. RÓŻA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

modli się w intencji naszej Ojczyzny, a zwłaszcza za żołnierzy, straż graniczną, policjantów i wszystkich pełniących służbę i pomagających na granicy.

6. RÓŻA BŁ. CZESŁAWA

modli się za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych.

7. RÓŻA ŚW. OJCA PIO

modli się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.

8. RÓŻA ŚW. JANA BOSKO

modli się za członków Żywego Różańca o opiekę Matki Boskiej a dla zmarłych członków o Życie Wieczne w chwale Nieba.

9. RÓŻA ŚW. JANA CHRZCICIELA

modli się o światło Ducha Świętego dla uczestników naszego Synodu Diecezjalnego.

Więcej »
16.11.2021

Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniu 15. listopada jako wspólnota parafialna udaliśmy się autokarem na Jasną Górę. Uczestniczyliśmy w programie modlitewnym Sanktuarium m.in. w Eucharystii i Apelu Jasnogórskim. Również w tym dniu biskupi naszego kraju rozpoczęli swoje rekolekcje. Uczestniczyliśmy więc z nimi w wieczornych modlitwach. Był to piękny czas wspólnego pielgrzymowania. Warto było pojechać.

img-20211116-wa0002

Więcej »
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij