Porządek nabożeństw

NIEDZIELA WIELKANOCNA 31.05.2020 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - PRYMICJE 


7:30 1) Za + męża Łucjana Kalisz ++ rodziców ++ braci oraz ++ teściów
2) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XI Msza Święta Gregoriańska)
9:00 1) Za ++ rodziców Franciszka i Stanisławę Preisner oraz ++ dziadków z obu stron
2) Za + mamę Adelajdę Przeliorz w 3.r. śmierci
10:30 SUMA: 1) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Aleksandry z okazji urodzin

2) Do Bożej Op. przez wstwiennictwo MB Jasnogórskiej i św. Marii Magdalenie w int. Łucji Franiczek z ok. 70. rocznicy urodzin z prośba o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


12:00 MSZA PRYMICYJNA ks. Marcina Jaśkowskiego
14:00 Za + Jerzego Koper w 1.r. śmierci
16:00 Nabożeństwo Majowe
17:00 1) Za + Anielę Rusnarczyk i dusze w czyśćcu cierpiące (int. of. od rodziny Mielipińskich)
2) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (V Msza Święta Gregoriańska)

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 ŚWIĘTO MNP MATKI KOŚCIOŁA

6:45 1) Za + Franciszka Zwolana w kolejną rocznicę śmierci
2) Za + Gotfryda w dniu urodzin prosząc o życie wieczne
3) W rocznicę śmierci matki i teściowej Lidii Ziewiec o wieczny odpoczynek, nawrócenie grzeszników i ++ z rodzin: Lebek i Ziewiec
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Za + męża Rudolfa Kołek (XVI miesiąc po śmierci)
2) Za + Matyldę Majnusz w 7.r. śmierci o radość życia wiecznego
3) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XII Msza Święta Gregoriańska)
4) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (VI Msza Święta Gregoriańska)

WTOREK 02.06.2020

6:45 1) Do Matki Boskiej Ostrógskiej z prośbą o wstawiennictwo rychłego dostąpienia chwały nieba dla + Mariana Kolega w 5.r. śmierci
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Czajka
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (VII Msza Święta Gregoriańska)

16:30 Msza św. w int. ministrantów i marianek
18:00 1) Za ++ rodziców i teściów Elżbietę i Pawła Janda, ++ Stefanię i Stanisława Pater, ++ Eleonorę i Bolesława Paszkiewicz + Mieczysława Patera + Gabrielę Janda + Grzegorza Janda oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa
2) Do M Bożego za ++ rodziców Józefa i Annę + męża Jerzego + brata Zbigniewa i dusze w czyśćcu cierpiące
3) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XII Msza Święta Gregoriańska)

4) Za ++ rodziców i teściów Elżbietę  Pawła Janda, Stefanię i Stanisława Pater, Eleonorę i Bolesława Paszkiewicz, Mieczysława Pater, Gabrielę Janda, Grzegorza Janda oraz ++ z pokrewieńśtwa

ŚRODA 03.06.2020 WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY

6:45 1) Za + Bernarda Otlik ++ rodziców ++ teściów i pokrewieństwo z obydwu stron
2) O zdrowie i błog. Boże dla wnuków: Zuzanny, Karola, Antoniny, Maksymiliana, Franciszka, Kai i Malwiny
3) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XIV Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) Za + mamę i babcię Anielę Wojak w r. urodzin + ojca Augustyna Wojak ++ dziadków Wranik, Wojak i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + żonę Czesławę (Jolantę) Trzos w 2.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (VIII Msza Święta Gregoriańska)

pierwszy CZWARTEK 04.06.2020 ŚWĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGI I WIECZNEGO KAPŁANA

6:45 1) Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce NMP, za kapłanów o świętość ich życia i posługi oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
2) Za + męża Jerzego Fuhs w 5.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (IX Msza Święta Gregoriańska)

4) Za + byłego parafianina Stanisława Miller w 30dzień po śmierci


17:00 GODZINA ŚWIĘTA
18:00 1) Do Chrystusa Najwyższego Arcykapłana w int. Duszpasterzy pracujących w naszej parafii o potrzebne łaski oraz umocnienie w kapłaństwie (od wdzięcznej rodziny z Ostroga)
2) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB o dar życia wiecznego dla męża i ojca Józefa Stroka w 4.r. śmierci ++ rodziców z obu stron ++ braci: Waldemara, Karola i Romana Giza
3) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XV Msza Święta Gregoriańska)

pierwszy PIĄTEK 05.06.2020 WSPOMNIWNIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA

6:45 1) Do NSPJ w int. Czcicieli i ich rodzin i ++ Czcicieli Bożego Serca
2) Msza św. dziękczynna do Jezusa Chrystusa Króla Polski za przyjęcie Intronizacji i o Jego pełną Intronizację we wszystkich Narodach
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (X Msza Święta Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo do C.P.J
18:00 1) Do CPJ z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie, dary Ducha Świętego dla Anny i Leszka Plewczyńskich w 10.r. ślubu, ich córeczki Sylwii, przez wstawiennictwo bł.: o. Michała, o. Zbigniewa, Świętych Patronów, a MB ma w opiece całą rodzinę
2) Za + Wincentego Korzik + Władysławę Korzik, siostrę Irenę Kasprowicz, szwagra Władysława Kasprowicz ++ dziadków z obu stron
3) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XVI Msza Święta Gregoriańska)

pierwsza SOBOTA 06.06.2020

6:45 1) Za + Piotra Zgol i rodziców: Pawła i Adelajdę
2) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w int. Janiny Szulc z ok. 60.r. urodzin
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XI Msza Święta Gregoriańska)
4) W intencji Czcicieli Niepokalanego Serca NMP i o nawrócenie grzeszników
13:00 ślub rzymski: Anna Sochiera i Marcin Połczyk

14:30 Do Bożej Op. w int. Piotra Kapuścika z okazji 50.r. urodzin z prośbą o Boże bł. i zdrowie

16:00 Msza Święta w int. grup modlitewnych
18:00 1) Za + męża i ojca Czesława Krzynowy w dniu urodzin
2) Za ++ teściów Krystynę i Mieczysława Pluta, Adama Plute, Wiesławę i Andrzeja Chrustowskich
3) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XVII Msza Święta Gregoriańska)

NIEDZIELA 07.06.2020 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

7:30 msza w j. łacińskim Za + ojca Antoniego Rudzińskiego w 1.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego
9:00 1) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XVIII Msza Święta Gregoriańska)
2) Za + Hildegardę Gieron – Ogasa w 2.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego
10:30 SUMA: Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w int. córki Aleksandry w 26.r. urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski w życiu
12:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w int. Patrycji i Łukasza Kretek z ok. 1.r. ślubu z prośbą o Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski w rodzinie
2) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. w int. Ireny Świętek z ok. 60.r. urodzin
14:00 ROCZEK: Bartosz Krystian Latocha
16:30 Nabożeństwo do NSPJ
17:00 1) Za ++ rodziców Emilię i Roberta Myśliwiec
2) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XII Msza Święta Gregoriańska)

PONIEDZIAŁEK 08.06.2020 WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGII, KRÓLOWEJ

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Jana i Annę Strzeduła, Jana i Teresę Nowak, za + ciocię Elżbietę, za + Brunona Rak i dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o życie wieczne (ul. Cygarowa)
2) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XIX Msza Święta Gregoriańska)
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XIII Msza Święta Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ŻYJĄCYCH – intencje będą odczytane podczas Mszy
2) Za + Mieczysława Nowak w 30 dzień po śmierci (int. of. od całej rodziny Nowak i Urbas) (ul. Bosacka)

3) Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w intencji Barbary z okazji 50.rocznicy urodzin (ul. Rudzka)WTOREK 09.06.2020

6:45 1) Za + ojca Eugeniusza Leśniewicz w rocznicę urodzin z prośba o życie wieczne (ul. Książęca)
2) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XX Msza Święta Gregoriańska)

3)Za + Matkę Otylię Griegel w 35.r. śmierci, ojca Jana, braci Helmuta i Janusza (Hanau) 


18:00 1) Za Ojczyznę
2) Za ++ Mariannę, Mikołaja i Walentynę Fendorf, za + Gertrudę Chłapek prosząc o radość życia wiecznego (ul. Książęca)
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XIV Msza Święta Gregoriańska)

ŚRODA 10.06.2020

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Henrykę Mordasewicz i dziadków Józefę i Adama (ul. Orzeszkowej)
2) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XXI Msza Święta Gregoriańska)
3) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XV Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) Za + męża Stanisława Grosman w 1.r. śmierci (ul. Agnieszki)
2) Za ++ Magdalenę i Erwina Stokłosa + syna Andrzeja i synową Małgorzatę z prośbą o dar życia wiecznego (ul. Maćkowskiego)

CZWARTEK 11.06.2020 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7:30 Do Opatrzności Bożej i MBNP z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Urszuli z okazji urodzin oraz rodzin: Finster i Wróbleski (ul. Rogera)
9:00 1) Za Parafian
2) Do Miłosierdzia Bożego za + męża Wernera Pawlik w dniu urodzin i syna Waldemara i za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)
3) Za + mamę Raisę Klimaszewską w 3.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)
4) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XXII Msza Święta Gregoriańska)
11:30 (bezpośrednio po procesji) 1) Za + mamę Janinę Kapuścik w kolejną rocznicę śmierci ++ rodzeństwo i za ++ z rodziny (ul. Siownia)
2) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XVI Msza Święta Gregoriańska)
17:00 Za + Jana Przybyła oraz za ++ rodziców z obu stron za ++ rodzeństwo i krewnych prosząc dla nich o radość życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)

PIĄTEK 12.06.2020

6:45 1) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XXIII Msza Święta Gregoriańska)
2) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XVII Msza Święta Gregoriańska)
17:30 Nabożeństwo do C.P.J.
18:00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie Stopa (ul. Lotnicza)
2) Za + ojca Henryka Zdrzałek w 2.r. śmierci (ul. Morcinka)
3) Za + Mieczysława Nowak (int. of od współlokatorów zamiast wieńca) (ul. Bosacka)

SOBOTA 13.06.2020 WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

6:45 1) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XXIV Msza Święta Gregoriańska)
2) Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XVIII Msza Święta Gregoriańska)
12:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Stanisława Fedorowicz w 6.r. śmierci prosząc o życie wieczne (ul. Bielska)
2) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w int. Józefy i Krzysztofa oraz Magdaleny i Michała z okazji kolejnej rocznicy ślubu z prośbą o Boże bł., opiekę MB, łaskę zdrowia w obu rodzinach (ul. Bielska)
3) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Jadwigi z ok. 80.r. urodzin z prośba o Boże bł., opiekę MB, zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu (Krzanowice)

NIEDZIELA 14.06.2020 XI Niedziela Zwykła

7:30 1) Za + Genowefę Podwika w 1.r.śmierci, jej + męża Władysława oraz za ++ rodziców z obu stron (pl. Nałkowskiej)
2) O zbawienie duszy zmarłego ojca i dziadka Jana Sobolewskiego (XXV Msza Święta Gregoriańska)
9:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże w rodzinie Anity i Wiesława w rocznicę ślubu (ul. Bielska)
10:30 SUMA: Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze, zdrowie i bł. Boże w int. Marii Gruszka z okazji 70.r.urodzin (ul. Cecylii)
12:00 1) Do Opatrz. B. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże błog. dla Natalii i Pawła z okazji kolejnej rocznicy urodzin (ul. Lotnicza)
2) Do Opatrz. Bożej w int. Andrzeja Sznicer w 40.r. urodzin oraz za Sabinę i Andrzeja w 15.r. ślubu o Boże bł. i potrzebne łaski (ul. Lotnicza)
14:00 Za + Jana Jach prosząc o radość życia wiecznego (XIX Msza Święta Gregoriańska)
16:30 Nabożeństwo do NSPJ
17:00 Za + Jerzego Koper (int. of. od rodziny Zarzyckich) (ul. Bosacka)
 Podziel się:
Ogłoszenia parafialne
 • 30.05.2020
  Ogłoszenia Parafialne 31.05.2020
  więcej »
 • 23.05.2020
  Ogłoszenia Parafialne 24.05.2020
  więcej »
 • 16.05.2020
  Ogłoszenia Parafialne 17.05.2020
  więcej »
pokaż wszystkiepokaż wszystkie
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij