Porządek nabożeństw

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 18.04.2021


7:30 Za ++ Annę i Antoniego Czogalla, + syna i synową ++ ojców i teściów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Agnieszki)
9:00 Do Bożej Op. w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośba o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wojciecha z okazji 65.r.ocznicy urodzin (ul. Lotnicza)
10:30 SUMA: Do Opatrzności Bożej i MB w intencji Jadwigi z okazji 70.rocznicy urodzin oraz rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i błogo. Boże (ul. Huzarska)
12:00 1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + Kazimierza Wydra ++ rodziców oraz za ++ trzech braci (ul. Lotnicza)
2) W intencji Sylwii i Radosława z okazji 15.r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski w rodzinie (ul. Agnieszki)
14:00 Za + męża Marka Finster + Krzysztofa ++ teściów Henrykę i Stanisława ++ rodziców Łucję i Józefa Trojnar (ul. Rogera)
16:30 Nabożeństwo Wielkanocne – Nieszpory
17:00 Za + Anitę Lenart prosząc o pokój jej duszy (int. of. od kuzynów: Piotra i Wilhelma z rodzinami)

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021

6:45 1) Za ++ rodziców: Stefanię i Karola Zawierucha o życie wieczne (ul. Lotnicza)
2) O nawrócenie zatwardziałych grzeszników, ludzi obojętnych, na drogach życia błądzących o powrót do Kościoła Świętego (int. of. od ofiarodawców dozowników wody święconej)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) W int. Ruchu Szensztackiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków wraz z rodzinami, a dla ++ o łaskę Nieba przez wstaw. MB Trzykroć Przedziwnej
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Doroty i Leszka Bugla z ok. 30.r. ślubu z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie oraz potrzebne łaski w rodzinie (ul. Przejazdowa)
3) Za + Zofię Szyksznian w 30.dzień po śmierci o życie wieczne (ul. Bosacka)

WTOREK 20.04.2021

6:45 1) Za ++ rodziców: Karola i Zofię Jurecka i za + córkę Lidię (ul. Lasoty)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Stefana Mordasewicza ++ dziadków: Antoninę i Adama oraz za ++ Janinę, Walentynę i Jana (ul. Orzeszkowej)
18:00 1) Za duszę + mamy Małgorzaty prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + ojca Mariana w 6.rocznica śmierci o radość życia wiecznego (ul. Przejazdowa)

ŚRODA 21.04.2021

6:45 1) Za + męża Jana Łucewicz, za jego ++ rodziców: Józefę i Jana Łucewicz, za ++ braci: Bogdana i Ryszarda za ++ siostry: Reginę i Stanisławę o życie wieczne (ul. Bosacka)

2) Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o dar życia wiecznego z Bogiem dla + Józefa Pieruszka (int. of. od sąsiadów z ulic: Cecylii, Siwonia, Radziewiczówny i Elżbiety)
18:00 1) Za + ojca Karola Nowak w 20.r. śmierci ++ rodziców: Marię i Augustyna Nowak oraz za ++ z rodzin: Nowak, Kawik i Mańka (ul. Lotnicza)
2) Do Bożej Op. i C.P.J z podz. za otrzymane łaski w int. Renaty i Gintera Gromotka, syna Aleksandra, synowej Wandy i wnuczki Karoliny z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski w rodzinie (ul. Przejazdowa)
3) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB w intencji syna Marcina i zięcia Martina z okazji urodzin (ul. Rzemieślnicza)

CZWARTEK 22.04.2021

6:45 Do Op. Bożej za wstawiennictwem MB z Ostroga w int. Marty z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, siły i wszelkie potrzebne łaski (ul. Cygarowa)
12:00 ślub rzymski: Justyna Hoszek i Adrian Filak
18:00 1) Za ++ rodziców Paulinę i Joachima Bugla + brata Antoniego za ++ teściów Annę i Emila + brata Karola i szwagra Teofila (ul. Rudzka)
2) Za ++ rodziców Anastazję i Mikołaja Szewczuk oraz za ++ z pokrewieństwa (ul. Lotnicza)

PIĄTEK 23.04.2021 UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA BISKUPA I MĘCZENNIKA,GŁOWNEGO PATRONA POLSKI

6:45 Za + Małgorzatę Tuzgier prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od rodzin: Wendelin, Oliwa, Klimek, Kucza, Fedorowicz i Langer)
13:00 ślub rzymski: Anna Bartela i Tomasz Lenard
17:30 Nabożeństwo do C.P.J
18:00 1) Za + męża Jana Giera w 5.rocznicę śmierci (ul. Segeta)
2) Za ++ rodziców Anielę i Rudolfa Skrzypczyk, + ojca Pawła Niestrój oraz za ++ z rodziny (ul. Orzeszkowej)

SOBOTA 24.04.2021 WIECZYSTA ADORACJA

6:45 Za + Józefa Pieruszka oraz za ++ z rodziny (int. of. od siostrzenicy Urszuli i jej syna Piotra)
18:00 1) Za ++ rodziców Dorotę i Jerzego Malczok ++ dziadków Annę i Wawrzyńca Paściak oraz za ++ z pokrewieństwa (ul. Rudzka)
2) Za + Henryka Błaszków w 11.r. śmierci i za + ojca Jana o dar życia wiecznego, za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)
3) Za + Urszulę Ostrowską prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od mamy Zuzanny)

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.04.2021

7:30 Za ++ rodziców: Władysławy i Aleksandra Zieniewicz + siostrę Reginę, + brata Michała oraz za ++ dziadków: Mariannę i Władysława Darżynkiewicz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Zająca)
9:00 Za + męża Zbigniewa Kloc w 2.r. śmierci ++ rodziców ++ teściów ++ dziadków ++ szwagrów i rodzeństwo prosząc o radość życia wiecznego dla nich (ul. Bosacka)
10:30 SUMA: Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Marii i Zygfryda Nowak z okazji 40.r. ślubu, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie oraz szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Emilii (ul. Rudzka)
12:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Bzumowskich (ul. Siwonia)
14:00 CHRZEST: Nina Furman; ROCZEK: Kacper Plinta
16:30 Nabożeństwo Wielkanocne – Nieszpory
17:00 Za + męża i ojca Stanisława Madetko, za + syna i brata Jacka Madetko za ++ z rodzin: Madetko i Golik (ul. Lotnicza)

PONIEDZIAŁEK 26.04.2021

6:45 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin córki i syna (ul. Bosacka)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Do Boże Opatrzności, CPJ i NMP z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w int. Teresy i Jana Wranik z ok. 55.r. zawarcia małżeństwa (ul. Królewska)
2) Za + brata Edmunda Koterba prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od siostry Barbary)

WTOREK 27.04.2021

6:45 Za + Rozalię Stroka o dar życia wiecznego (int. of. od współlokatorów)
18:00 1) Za + mamę Emilię Banaś w 1.r. śmierci prosząc o życie wieczne (ul. Rogera)
2) Za + Krystynę Dapa prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)

ŚRODA 28.04.2021

6:45 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, dar powołania, w intencji ks. Proboszcza Jerzego Hetmańczyka z okazji 47 rocznicy święceń kapłańskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) Za + Józefa Pieruszka o życie wieczne w chwale Nieba dla niego (int. of. od wszystkich Róż Różańcowych)


18:00 1) Za + Małgorzatę Tuzgier w 30. dzień po śmierci o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za ++ z rodzin Mużelak i Płaczek prosząc o radość życia wiecznego (ul. Segeta)

CZWARTEK 29.04.2021 ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTOR KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY

6:45 INTENCJA WOLNA
18:00 1) Za + Krystynę Cuber w 40.r. śmierci (ul. Segeta)
2) Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego za ++ Krystynę i Erwina Gerlich + Elżbietę Zymelka ++ Waldemara, Krystynę i Zygrydę oraz za ++ dziadków oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron (ul. Elżbiety)

PIĄTEK 30.04.2021

6:45 Do Chrystusa Arcykapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie z okazji rocznicy święceń kapłańskich dla ks. Kazimierza Czajki (Obora)
17:30 Nabożeństwo do C.P.J
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będą odczytane podczas Mszy

SOBOTA 01.05.2021 - pierwsza sobota miesiąca

6:45 1) Za + Alojzego Przybyła w 13.r. śmierci + żonę Genowefę ++ rodziców ++ teściów i ++ pokrewieństwo z obu stron (ul. Bosacka)

2) Za Wszystkich żyjących i zmarłych kapłanów naszej parafii i miasta, za zakonników i zakonnice oraz za świeckich współpracowników parafii (int. of. od ofiarodawców dozowników wody święconej)

3) W intencji Czcicieli Niepokalanego Serca NMP i o nawrócenie grzeszników


17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za ++ rodziców Władysławę i Aleksandra Kulwickich ++ teściową Antoninę Bzumowską oraz za ++ z obojga stron (ul. Siwonia)

2) Za + Henryka Bartuzelskiego w 30. Dzień po śmierci (ul. Królewska)

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 02.05.2021

7:30 Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Arnolda i Aleksandrę Paszenda o dar życia wiecznego oraz do Bożej Opatrzności o Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Krzysztofa (ul. Królewska)
9:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze: zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Kornelii i Gerarda Hawranek z ok. 40.r. ślubu oraz z ok. 65.r. urodzin Gerarda (ul. Siwonia)
10:30 SUMA: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Elżbiety z okazji 70.r. urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie, siły i potrzebne łaski w życiu (ul. Rudzka)
12:00 Do Bożej Opatrzności w int. Klaudii Przybyła z ok. 50.r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, bł. Boże na dalsze lata życia (ul. Lotnicza)
14:00 Chrzest Mieszko Zabrzeski; Ignacy Szulc
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji córek: Alicji i Joanny z rodzinami za braci: Józefa i Gerarda z rodzinami za przyjaciół z ich rodzinami za wszystkich proszących o modlitwę i tych, którzy modlą się w intencji ofiarodawcy tej Mszy (ul. Królewska)

PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

6:45 1) Do Anioła Stróża i MBNP o zdrowie i opiekę dla Eleni w 4.r. urodzin oraz jej rodziców (Hanau)
2) Do M.B. za + mamę Urszulę w 30.dzień po śmierci o radość życia wiecznego (ul. Radziewiczówny)
9:00 Msza w intencji Ojczyzny i za Parafian
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + żonę i matkę Anitę Lenart o radość życia wiecznego (ul. Bielska)
2) Za + Joachima Miketa w 30. dzień po śmierci z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Rudzka)


WTOREK 04.05.2021 WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA

6:45 1) Za + Bernarda Otlik, ++ rodziców ++ teściów i pokrewieństwo z obydwu stron (ul. Rzemieślnicza)
2) Za + męża Edwarda Tonkiel o dar życia wiecznego w 2.r. śmierci (ul. Książęca)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Gertrudę Raczek w rocznicę śmierci (ul. Cygarowa)
2) Za + Joachima Roksztajn za ++ rodziców Cecylię i Waltera Roksztajn i dusze w czyśćcu cierpiące (int. of. od rodziny Winkler) (ul. Siwonia)

ŚRODA 05.05.2021

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Walerię Czaplińską, + ojca Romana i za ++ z rodziny (ul. Kapuścika)
2) Za + mamę Halinę Gazda o dar życia wiecznego w 15.r. śmierci (ul. Lotnicza)

17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + Bȁrbol Jarmer prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + męża Władysława Konik za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron (ul. Królewska)

CZWARTEK 06.05.2021 ŚWIETO ŚWIĘTCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA - pierwszy czwartek

6:45 1) Do NSPJ przez Niepokalane Serce NMP, za Kapłanów prosząc o świętość ich życia i posługi oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
2) Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rity z ok. urodzin oraz o wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny (ul. Cecylii)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za ++ rodziców: Halinę i Karola Wdowiak, za ++ rodziców Marię i Stefana Góralczyk o dar życia wiecznego (ul. Korfantego)
2) Za ++ rodziców Franciszka i Władysławę Grodeckich oraz ++ Mariana i Janinę Pastuszków (ul. Lotnicza)

PIĄTEK 07.05.2021 - pierwszy piątek miesiąca

6:45 1) Do NSPJ w intencji Czcicieli i ich rodzin oraz za ++ Czcicieli Bożego Serca
2) Do CPJ i MB Ostrógskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w int. syna Krzysztofa z ok. 30.r. urodzin i o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Anny (ul. Rogera)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za ++ rodziców Władysławę i Czesława Sznicer oraz za ++ dziadków z obu stron (ul. Lotnicza)
2) Za + Urszulę Ostrowską prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od siostry Haliny z mężem Bogusławem) (ul. Królewska)

SOBOTA 08.05.2021UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

6:45 Za + Reinera Blachetta (Wilister)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Dziękczynna w kolejną rocznicę urodzin Wojciecha z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo (ul. Królewska)
2) Do Opatrzności Bożej w int. Mirosława z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (ul. Orzeszkowej)

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09.05.2021

7:30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie dla Edyty z ok. 50.r. urodzin (ul. Przejazdowa)
9:00 1) Za + męża Helmuta Joszko i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Agnieszki)
2) Za + męża Józefa Wendelin ++ rodziców Elżbietę i Jana za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące (ul Królewska)
10:30 SUMA: Do Opatrzności Bożej i MB w intencji Janusza z ok. 70.r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, dotychczasową opiekę i zdrowie z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże (ul. Huzarska)
12:00 Za + Jana Delewicza w 30. dzień po śmierci (ul. Rudzka)
14:00 CHRZTY: Helena Katarzyna Kołtowska i Aniela Urszula Kołtowska
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Za + córkę Natalię Góralczyk w dniu urodzin prosząc o radość życia wiecznego (ul. Korfantego)

PONIEDZIAŁEK 10.05.2021

6:45 1) Do Trójcy Przenajświętszej przez wstaw. Króla Wszechświata i Wszystkich Świętych za cały Episkopat w Polsce, Kurię Biskupią w Opolu i Katowicach z prośbą o szybki proces beatyfikacyjny Katarzyny Szymon i wdrożenie w życie tego, co przekazało przez nią Niebo (ul. Siwonia)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Brunona Burszyk w 40.r. śmierci (ul. Bosacka)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ŻYJĄCYCHC- intencje będą odczytane podczas Mszy

WTOREK 11.05.2021

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + Brunona Burszyk w 40.r. śmierci za ++ braci ++ rodziców ++ z pokrewieństwa: Burszyk, Kuczera i Kretek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Rudzka)
2) Za duszę + Wincentego Bubula oraz za ++ z rodzin: Bubula i Krzyściak (ul. Królewska)

ŚRODA 12.05.2021

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za ++ z rodzin: Cichoń, Mordeja, Wolny i Praszelik o radość życia wiecznego (ul. Lotnicza)
2) Za + matkę , babcię Genowefę, + ojca i dziadka Floriana Tomala za + siostrę Annę, + brata Pawła i ++ rodziców z obu stron (ul. Radziewiczówny)

CZWARTEK 13.05.2021

6:45 Do Miłosierdzia Bożego o chwałę Nieba dla ++ rodziców Stanisławy i Władysława Ziętak oraz za ++ z rodzin: Ziętak, Piasecki, Kosidło i Jamróz (ul. Korfantego)
12:00 Nabożeństwo fatimskie
13:00 ślub rzymski: Sandra Miechówka i Adam Bańczyk
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + tatę Władysława Wojtyczko w 3.r. śmierci za + mamę Helenę prosząc o radość życia wiecznego dla nich (ul. Bosacka)

PIĄTEK 14.05.2021 ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Za + syna Przemysława Hiltawskiego w 3.r. śmierci, prosząc Boga o radość życia wiecznego (ul. Rudzka)
2) Za + siostrę Marię, + tatę Alojzego, ++ dziadków z obu stron oraz za ++ wujków: Janusza i Tadzika o radość życia wiecznego (ul. Siwonia)

SOBOTA 15.05.2021

6:45 Za + Łucję Gołeczka w rocznicę śmierci (ul. Rymera)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Władysławy Porcz w 1.r. śmierci i za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)
2) Przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę w intencji wnuczki Emilki z ok. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB (ul. Lotnicza)

NIEDZIELA 16.05.2021 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7:30 Za + syna Marcina w 11.r. śmierci z prośbą do M. Bożego o dar życia wiecznego w chwale Nieba (ul. Radziewiczówny)
9:00 Za + Antoniego Urbanek + syna Bogusława za ++rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Bosacka)
10:30 SUMA: INTENCJA WOLNA
12:00 Za + Helenę Kasalik w 15.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)
14:00 Za ++ rodziców Józefa i Marię Kantyka, za + szwagra Eugeniusza Radziszewicza prosząc o radość życia wiecznego (ul. Radziewiczówny)
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Za + Jacka Pilarskiego w 1.r. śmierci o dar życia wiecznego (ul. Rybnicka)

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021

6:45 Za ++ rodziców z obu stron Anielę i Wiktora Hałacz i Anielę i Franciszka Iwańczuk, męża, ojca i dziadka Kazimierza Iwańczuk (ul. Nad Koleją)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień pierwszy
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Renaty Chłapek w kolejna rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski w rodzinie (ul. Książęca)
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + brata Kazimierza Ładoń w 29.r. śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)

WTOREK 18.05.2021

6:45 Za + Teresę Kowalewską w kolejną rocznicę śmierci (ul. Korfantego)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień drugi
18:00 1) W int. Ruchu Szensztackiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków wraz z rodzinami, a dla ++ o łaskę Nieba przez wstaw. MB Trzykroć Przedziwnej
2) Za ++ rodziców Wiktorię i Michała, za + brata Ryszarda w kolejna rocznicę śmierci Wiktorii (ul. Rudzka)

ŚRODA 19.05.2021

6:45 Za + Adama Bogusz w 6.r. śmierci za + jego żonę Joannę Bogusz za ++ z pokrewieństwa z rodzin z obu stron prosząc o radość życia wiecznego (ul. Kobylańska)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień trzeci
18:00 1) Za duszę + Johanny Mrowiec prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + Agnieszkę, Jerzego i Henryka Kreis prosząc dla nich o radość życia wiecznego (ul. Królewska)

CZWARTEK 20.05.2021

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień czwarty
18:00 1) Za + Joachima Stuka w 9.r. śmierci o życie wieczne (ul. Bosacka)
2) Za + Renatę Oliwa o życie wieczne (ul. Cecylii)
3) Za + Edmunda Koterba oraz jego ++ rodziców (int. of. od rodziny Koterba)

PIĄTEK 21.05.2021

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień piąty
18:00 1) Do Opatrzności Bożej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji córki Katarzyny, zięcia Artura, wnuczków: Gabriela i Kacpra Marzoll (ul. Lotnicza)
2) Za + Urszulę Ostrowską z prośbą o dar nieba (int. of. od Kasi, Oli i Karola)

SOBOTA 22.05.2021

6:45 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców: Jadwigę i Jana Sochiera o dar życia wiecznego (ul. Rogera)
14:00 ślub rzymski: Paweł Berkowicz i Sylwia Jurczak
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień szósty
18:00 1) Do Trójcy Przenajświętszej w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla: Aleksandra, Krystyny, Edwarda i całej rodziny (ul. Bielska)
2) Za ++ rodziców Annę i Henryka Piszczek, za ++ Reginę i Leona Homola oraz za + brata Jana i jego żonę Danutę prosząc o dar życia wiecznego (ul. Cygarowa)

NIEDZIELA 23.05.2021 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO

7:30 Za + brata Wojciecha prosząc o radość życia wiecznego (ul. Rudzka)
9:00 Za + matkę Annę Głowacką w kolejną rocznicę śmierci oraz za + ojca Józefa Głowackiego (ul. Korfantego)
10:30 SUMA: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny z okazji urodzin (ul. Orzeszkowej)
12:00 Za + męża i ojca Adama Pranica prosząc o radość życia wiecznego (ul. Maćkowskiego)
14:00 ROCZKI: INTENCJA WOLNA
16:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień siódmy
17:00 Za + matkę Zofię w 29.r. śmierci ojca Władysława + brata Mariana Wróblewskiego i za ++ z pokrewieństwa (ul. Rudzka)

PONIEDZIAŁEK 24.05.2021

6:45 Za + matkę Annę Bartusz, + brata Gintera, ++ dziadków: Agnieszkę i Edwarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Zająca)
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień ósmy
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + Agnieszkę Wawoczny w dniu urodzin o radość życia wiecznego (ul. Cygarowa)
2) Za ++ Joannę i Adama Bogusz (int. of. od Deptów i Gawłowskich z Szydłowa)

WTOREK 25.05.2021
6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 NOWENNA PRZED DNIEM MATKI – dzień dziewiąty
18:00 1) Za + mamę Christine Belkius w 2.r. śmierci oraz za ++ z rodziny (ul. Królewska)
2) Za + Józefa, Stanisławę, Edwarda Rebidas i za + Tadeusza Dąbrowskiego za ++ jego rodziców i rodzeństwo (ul. Lotnicza)

ŚRODA 26.05.2021

6:45 Za + mamę Władysławę Korzik z okazji dnia matki o życie wieczne (ul. Orzeszkowej)
17:30 NABOŻEŃSTWO KU CZCI MB Z OKAZJI DNIA MATKI
18:00 1) W intencji Matek zawierzanych w czasie nowenny
2) Za duszę + mamy Małgorzaty prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
3) Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB o życie wieczne w chwale Nieba dla + Bożeny Sochackiej za ++ pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 27.05.2021

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Chrystusa Najwyższego Arcykapłana w intencji Duszpasterzy pracujących w naszej parafii o potrzebne łaski oraz o umocnienie w kapłaństwie (int. of. od wdzięcznej rodziny z Ostroga)
2) Za + Hildegardę Osipów z kolejną rocznicę urodzin z prośbą o chwałę Nieba (ul. Królewska)

PIĄTEK 28.05.2021

6:45 1) Za + Łucję Popela w rocznicę śmierci (ul. Cecylii)
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + męża Mariana Kolega w 6.r. śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Segeta)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będą odczytane podczas Mszy

SOBOTA 29.05.2021

6:45 Za + mamę Stanisławę o życie wieczne w Niebie oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Książęca)
15:00 ślub rzymski: Karolina Dukal i Łukasz Skibiński
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Marii z ok. 60.r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP, łaski i dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i pogodę ducha (ul. Wyglendy)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Pawlik (ul. Lotnicza)

NIEDZIELA 30.05.2021 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

7:30 INTENCJA WOLNA
8:30 WYJŚCIE NA ŚLUBOWANĄ PIELGRZYMKĘ DO MB
9:00 INTENCJA WOLNA
10:30 SUMA: INTENCJA WOLNA
12:00 Za + mamę, babcię i prababcię Bronisławę Góralczyk w 4.r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego w chwale Nieba (ul. Lotnicza)
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Liliany z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w życiu (intencja of. od Przyjaciółek) (ul. Morcinka)

16:30 Nabożeństwo majowe

17:00 Za + Gerarda Białas w 11.r. śmierci (ul. Siwonia) Podziel się:
Ogłoszenia parafialne
 • 18.04.2021
  Ogłoszenia Parafialne 18.04.2021
  więcej »
 • 11.04.2021
  Ogłoszenia Parafialne 11.04.2021
  więcej »
 • 04.04.2021
  Ogłoszenia Parafialne 04.04.2021
  więcej »
pokaż wszystkiepokaż wszystkie
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij