Porządek nabożeństw

 

ŚRODA 12.08.2020

7:30 1) Za + ojca Stanisława Węgrzyn w 12. rocznicę śmierci prosząc o radość życia wiecznego  
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anieli z okazji 71. Rocznicy urodzin 
18:00 1) Za ++ rodziców Helenę i Horsta Łatka za ++ siostry i braci z obu stron za ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + Henryka Hałasa prosząc o radość życia wiecznego (intencja ofiarowana od sąsiadów z działki) 

CZWARTEK 13.08.2020

7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w intencji Annamarie z okazji urodzin 
12:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 1) Za + Jadwigę Zmuda ++ dwóch synów Piotra i Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
2) Za + Henryka Hałasa w 30 dzień po śmierci


PIĄTEK 14.08.2020 WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA

7:30 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marii z okazji 80. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu
2) Za + Ewę Jaworską (od Anny i Stanisława Jaworskich i Krzysztofa Jaworskiego z rodziną) 
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Sonii z okazji 50. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz o wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny 
2) Za + syna Grzegorza Grończak w 9. rocznicę śmierci o dar życia wiecznego 

SOBOTA 15.08.2020 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7:30 Za + Janinę Ryzner w 30 dzień po śmierci
9:00 Za + Ernesta ++ jego rodziców za + Franciszkę, Jana i Pawła Kocur ++ dziadków z obu stron 
10:30 W intencji Członków wszystkich Róż Różańcowych z Ostroga oraz ich rodzin o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
12:00 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i szczęśliwe życie rodzinne dla Radosława Sochackiego
14:00 Za + siostrę Alinę Klimas ++ braci i dusze w czyśćcu cierpiące 
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Urszuli z okazji urodzin 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08.2020

7:30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Ostrógskiej i św. Jana Pawła II o nawrócenie do Boga naszej parafii na Ostrogu  
9:00  Za + Adama Sutowicza (int. of. od sąsiadów z ul. Lotniczej 25, Siwonia i Radziewiczówny)
10:30 SUMA: w intencji parafian
12:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji córki Zuzanny z okazji 14. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB oraz potrzebne łaski  
14:00  Za ++ rodziców Eugenię i Adama Hipnarowicz prosząc o radość życia wiecznego
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Za + Jacka Pilarskiego w 48. rocznicę urodzin  

PONIEDZIAŁEK 17.08.2020  UROCZYSTOŚCI  ŚW. JACKA, PREZBITERA, GŁÓWNEGO PATRONA METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ

7:30      Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + bratanicy Krystyny Beracz , za ++ z całego pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Książeca)

9:00      1) MSZA NA ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI STRUMIENIA RACIBORSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA PĄTNIKÓW 2) Za ++ rodziców Annę i Wilhelma Cieślik, Helenę i Jerzego Reich ++ dziadków, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)

18:00    1) Przez wstawiennictwo MB Ostrógskiej w intencji córki Anny i syna Krzysztofa i ich rodzin prosząc o Boże błogosławieństwo oraz wszelkie potrzebne łaski (ul. Rogera)

            2) Za + Waltera Majnusz w 34. rocznicę śmierci (ul. Czeska)

WTOREK 18.08.2020

7:30      1) Za + ojca Benedykta Kozakiewicz + Leopoldynę Kotowicz oraz za ++ z rodziny (ul. Rogera)

            2) Za + Ewę Jaworską (od Marty Nehiba z rodziną, Moniki i Pawła Kurzydło)

18:00    W intencji Ruchu Szensztackiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich jego członków żyjących i za rodziny, a dla ++ o łaskę Nieba – pokój wieczny przez wstawiennictwo Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

ŚRODA 19.08.2020

7:30      1) Do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Królowej Wszechświata, św. Jana Pawła II i ojca Pio za cały Episkopat w Polsce, Kurie Biskupią w Opolu i Katowicach z prośba o szybki proces beatyfikacyjny Katarzyny Szymon i wdrożenie w życie tego, co przekazało przez nią Niebo (ul. Siwonia)

            2) Za ++ brata Ryszarda Kamińskiego prosząc o radość życia wiecznego (ul. Wyglendy)

18:00    1) Za + mamę Małgorzatę prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)

            2) Do Miłosierdzia Bożego za + Leszka Rybskiego z prośbą o łaskę życia wiecznego (Segeta 4)

CZWARTEK 20.08.2020 WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA

7:30      Za + ojca Stanisława Konior i za + dziadka Leona Konior oraz za ++ z rodzin: Konior, Harat, Dziurbas, Solawa (ul. Przejazdowa)

18:00                1) Do Miłosierdzia Bożego za + ciocię Elżbietę Mika, ++ dziadków Antoninę i Jana Mika oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)

            2) Za + Czesława Andryszczak całe ++ pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Bielska)

PIĄTEK 21.08.2020 WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA

7:30      1) Za + szwagra Petera Landre w 3. rocznicę śmierci (ul. Książęca)

            2) Za + Ewę Jaworską (od chrześniaka Mariusza Zawiślak, rodzin Zawiślak i Czenczek)

18:00                1) Za + matkę, babcię Marię Kroker z okazji urodzin ++ rodziców z obu stron oraz za ++ rodzeństwo   (ul. Rodziewiczówny)

            2) Za ++ rodziców Marię i Roberta Wrazidło +siostrę Helenę + brata Jana ++ z pokrewieństwa z prośbą o życie wieczne (ul Goduli)

SOBOTA 22.08.2020 WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYII PANNY, KRÓLOWEJ

7:30      Z podziękowaniem za otrzymane łaski od C.P.J i Matki Boskiej z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Krzysztofa w dniu urodzin (ul. Książęca)

18:00    1) Za + tatę Henryka w kolejną rocznicę śmierci mamę Helenę, męża i tatę Marka teścia Józefa; dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Królewska)

            2) Za + Krystynę i Józefa Rzytki oraz ++ rodziców z obu stron (ul. Bielska)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08.2020

7:30      Za ++ Zofię i Kazimierza Hoffann oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron (ul. Bosacka)

9:00      Do Bożej Opatrzności w 15. Rocznicę ślubu Anny i Dariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego (ul. Kapuścika)

10:30    SUMA:  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu (ul. Kapuścika)

12:00    Za + brata Kazimierza w 30. rocznicę śmierci, rodziców Mariannę i Franciszka, brata Stanisława Adamczyk, męża Ryszarda Drózd; ++ z rodzin Szymański i Pacholik (ul. Przejazdowa)

14:00    CHRZEST: Wojciech Targosz ROCZEK: Pascal Piszczek

16:30   Nieszpory Niedzielne

17:00    Do Miłosierdzia Bożego w intencji Heleny w 1. Rocznicę śmierci za + ojca Mieczysława i za ++ braci: Andrzeja i Józefa o dar życia wiecznego (ul.Rudzka)


PONIEDZIAŁEK 24.08.2020 ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

7:30 Za + Stanisława Fedorowicz ++ jego rodziców i teściów ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
18:00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Kolowca ++ braci Jana i Józefa ++ siostry Annę i Marię 

WTOREK 25.08.2020

7:30 Za + Tadeusza Fundakowskiego o radość zycia wiecznego ( int. of. od siostry Jadzi z Bielska)
18:00 Za + Franciszka Cichoń + brata Jana oraz za ++ rodziców z obu stron 

ŚRODA 26.08.2020 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

7:30 Do MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla rodziny Zwolana  
18:00 W intencji Członków wszystkich Róż Różańcowych z Ostroga oraz ich rodzin o Boże błogosławieństwo a także za zmarłych Członków wszystkich naszych Róż

CZWARTEK 27.08.2020 WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI

7:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Małgorzaty z okazji 80. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB oraz o potrzebne łaski w życiu 
18:00 Za + mamę Genowefę Przybyła w 2. rocznicę śmierci ++ rodziców + brata + zięcia 

PIĄTEK 28.08.2020 WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA

7:30 1) Za ++ brata Ryszarda Kamińskiego prosząc o radość życia wiecznego

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Piotra Kamińskiego z okazji 18. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie, oraz dary i potrzebne łaski Ducha Świętego w dorosłym życiu
18:00 1) Do Bożej Opatrzności, C.P.J i MB z Ostroga z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji kolejnej rocznicy urodzin Sylwii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i wszystkie potrzebne łaski 
2) MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będą odczytane podczas Eucharystii

SOBOTA 29.08.2020 WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7:30 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + męża Tadeusza Smyk z racji ziemskich urodzin 
11:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Elżbiety i Augustyna Glensk z okazji 40. Rocznicy ślubu i 70. Rocznicy urodzin Augustyna  
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za przeżyte 50 lat małżeństwa Janiny i Władysława Tesarowicz z prośbą o dalszą opiekę MB, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
18:00 Za + Brunona Burszyk z okazji urodzin ++ braci oraz rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.08.2020

7:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP z prośbą o dar życia wiecznego w chwale Nieba dla + ks. Szczepana Wardengi
9:00 Za ++ Wandę i Tadeusza Kamińskich prosząc o radość życia wiecznego
10:30 SUMA: INTENCJA WOLNA
12:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Kamila z okazji 15. Rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary Ducha Świętego, wstawiennictwo i opiekę św. Huberta z Liege – patrona sportowców oraz w intencji rodziców z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
14:00 ROCZEK: Marcin Żółty CHRZEST: Pola Siniakiewicz; Melania Teresa Myśliwy
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Za ++ Luizę i Jana Różyckich oraz za ++ z pokrewieństwa 

PONIEDZIAŁEK 31.08.2020

7:30 Za + Tadeusza Fundakowskiego o radość zycia wiecznego ( int. of. od siostry Krystyny z Jaworzna)
18:00 1) Za ++ Elżbietę i Waltera Błaszczyk ++ Łucję i Henryka Koterba prosząc o życie wieczne 
2) Za + rodziców Bronisławę i Mieczysława Pasternak + braci: Stanisława i Mariusza Pasternak + wnuka Szymona Pasternak oraz ++ teściów Janinę i Mariana Miguła 

WTOREK 01.09.2020 WSPOMNIENIE BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY, PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ

6:45 Do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Królowej Wszechświata, św. Jana Pawła II i ojca Pio za cały Episkopat w Polsce, Kurie Biskupią w Opolu i Katowicach z prośba o szybki proces beatyfikacyjny Katarzyny Szymon i wdrożenie w życie tego, co przekazało przez nią Niebo

18:00 1) Za + męża Rudolfa Kołek (XIX miesiąc po śmierci) 
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Rodziny z podziękowaniem w kolejną rocznicę ślubu oraz kolejnych urodzin Szymona 

ŚRODA 02.09.2020

6:45 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Ostrógskiej i św. Jana Pawła II o nawrócenie do Boga naszej parafii na Ostrogu  
18:00 1) Za + Genowefę Kopecką w 1. Rocznicę śmierci 
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji kolejnej rocznicy ślubu Marioli i Rudolfa 

3) Za ++ ciocie: Apolonię Dragosz i Anielę Hanusiak oraz za ++ wujków: Walentego Hanusiak, Józefa Solawa i Walentego Dziurbas

CZWARTEK 03.09.2020 WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA – pierwszy czwartek miesiąca

6:45 Do NSPJ przez Niepokalane Serce NMP, za Kaplanów prosząc o świętość ich życia i posługi oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
17:00 GODZINA ŚWIĘTA
18:00 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Kubickich i o zdrowie dla wnuka 
2) Za + Jana Rudyszyn + syna Bogusława i za ++ rodziców z obu stron 

PIĄTEK 04.09.2020 – pierwszy piątek miesiąca

6:45 Do NSPJ w intencji Czcicieli i ich rodzin i za ++ Czcicieli NSPJ
17:30 Nabożeństwo C.P.J
18:00 1) Za + Jana Łucewicz w 8. rocznicę śmierci za ++ jego rodziców Józefę i Jana Łucewicz, siostry Reginę i Stanisławę ++ braci Ryszarda i Bogdana
2) Za + Bernarda Otlik za ++ rodziców ++ teściów oraz ++ pokrewieństwo z obu stron 

3) Za + ciocię Elżbietę i wujka Zbigniewa Konior


SOBOTA 05.09.2020 – pierwsza sobota miesiąca

6:45 1) Do Niepokalanego Serca NMP w intencji Czcicieli i o nawrócenie grzeszników
2) Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego z Bogiem za ++ ojca i dziadków Franciszka Dombek w 33. Rocznicę śmierci, matkę, babcię Otylię Dombek oraz ++ wujków Pawła Śliwkę i Józefa Hessek  
18:00 1) Za + Ryszarda Sucheckiego w 2. rocznicę śmierci 
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Eweliny i Dariusza Lorek z okazji 15. rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski w małżeństwie i rodzinie 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.09.2020

7:30 msza w j. łacińskim Za + męża Helmuta Joszko ++ Annę i Antoniego Czogalla ++ synów i synową ++ trzech szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące 
9:00 Za + męża Gerarda Szpula ++ z pokrewieństwa Szpula i Ploch  
10:00 SUMA: I KOMUNIA ŚWIĘTA
12:00 Za + mamę Danutę w 20. rocznicę śmierci i 85. rocznicę urodzin oraz + ojca Mariana + siostrę Krystynę + brata Tadeusza prosząc o radość życia wiecznego 
14:00 CHRZTY: Maksymilian Albert Andrzejczyk
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 1) Za + Stefanię Sznicer i jej rodziców oraz za ++ z całej rodziny 

2) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP prosząc o dar życia wiecznego w chwale Nieba dla + Edwarda Burban w 3.r. śmierci oraz za ++ rodziców i dziadków z obu stron

PONIEDZIAŁEK 07.09.2020

6:45 Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św. (ul. Lotnicza)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Za ++ rodziców Eryka i Gertrudę Foreiter
2) Za ++ rodziców Apolonię i Henryka Zamaro oraz za ++ dziadków z obu stron

WTOREK 08.09.2020 ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY

6:45 1) Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
2) Do Bożej Opatrzności i MB z Ostroga z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Felicji
16:30 Msza Święta szkolna: Za + Reinera Blachetta (Wilster)
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + Leona Czajka
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę Majewską o życie wierczne (int. of. od sąsiadów z ul. Goduli)


ŚRODA 09.09.2020

6:45 1) Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
2) Za ++ rodziców Annę i Edwarda; Elżbietę i Jerzego, siostrę i pięciu braci
18:00 1) Za + męża Mariana Szafirskiego w 1. Rocznicę śmierci prosząc o życie wieczne
2) Za + męża Waltera i syna Eugeniusza Kowalczyk ++ rodziców i teściów + bratową i + szwagra; wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 10.09.2020

6:45 1) Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Eryka Sonek z okazji 80. rocznicy urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo , opiekę MB, zdrowie oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
18:00 1) Za + Tadeusza Basze w 1. rocznicę śmieci (intencja ofiarowana od Przyjaciół)
2) Za Ojczyznę

PIĄTEK 11.09.2020

6:45 1) Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
2) O Boże błogosławieństwo w rodzinach: Jeremicz i Bartosik
13:00 ślub rzymski: Adrianna Mazur i Damian Gawryluk
17:30 Nabożeństwo C.P.J
18:00 1) Za wstawiennictwem MBNP za + Jana Giera prosząc o radość życia wiecznego
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Joanny i Norberta z okazji rocznicy ślubu

SOBOTA 12.09.2020

6:45 1) Do Miłosierdzia Bożego za duszę ++ rodziców Zofii i Józefa Rosa oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
2) Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
18:00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji + Bożeny Majewskiej z prośbą o dar życia wiecznego

XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.2020

7:30 Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
9:00 1) Za + Rudolfa Kołek z prośbą do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne w dniu urodzin
2) Za ++ Franciszkę, Jana i Pawła Kocur ++ dziadków + męża i jego ++ rodziców
10:30 SUMA: 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za tegoroczne zbiory i żniwa w intencji Działkowiczów i Rolników mających pole na terenie naszej parafii
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Grażyny i Piotra w 30. rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
12:00 Za ++ teściów Helenę i Antoniego Labocha + szwagierkę Gertrudę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
14:00 ROCZKI 
16:30 Nieszpory Niedzielne 
17:00 Za + Mariana Janczewskiego o radość życia wiecznego w chwale nieba 


PONIEDZIAŁEK 14.09.2020 ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

6:45 1) Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
2) Za + męża Jerzego Fuhs, ++ rodziców Katarzynę i Henryka Fuhs; Teresę i Jerzego Wojtyna, braci i dziadków z obu stron
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ŻYJĄCYCH – intencje będą odczytane podczas Eucharystii
2) ZA + mamę Gertrudę Raczek w rocznicę urodzin

WTOREK 15.09.2020 WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ

6:45 Do B. Op. za wstaw. MBNP za Księży i parafian o umocnienie wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii i łaskę powołań Kapłanów i Ministrantów do celebrowania Mszy Św.
18:00 1) Za + mamę Małgorzatę prosząc o radość życia wiecznego
2) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB o życie w wieczne w chwale nieba dla Bożeny Sochackiej za ++ pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 16.09.2020 WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA I CYPRIANA, BISKUPA

6:45 Za + Tadeusza Fundakowskiego o radość zycia wiecznego ( int. of. od brata Mariana z Bielska) 
18:00 1) Za + babcię Genowefę Przybyła
2) Za + Henryka Krajczy w 5.r. śm. za ++ rodzeństwo, rodziców i wszystkich ++ z pokrew

CZWARTEK 17.09.2020

6:45 Za ++ Ryszarda i Paulinę Duka, dzieci, Jadwigę i Wiktora Zgol i ++ rodziców
18:00 1) Za ++ rodziców Wiktorię i Michała, + brata Ryszarda w kol. r. śmierci Michała
2) Za + męża i ojca Ferdynanda Surmę w 6. rocznicę śmierci o dar życia wiecznego

PIĄTEK 18.09.2020 ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI

6:45 1) W rocznicę urodzin ojca i teścia Hermana Sowa o wieczny odpoczynek, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za ++ rodziców: Gertrudę i Jana Woźniak, ++ pokrewieństwo za ++ z rodziny Lenort i dusze w czyśćcu cierpiące
14:00 ślub konkordatowy: Julia Golańska – Tomasz Krzemiński
17:30 Nabożeństwo C.P.J
18:00 1) O dary Ducha Św., zdrowie i Boże bł. dla dzieci i wnuków w rodzinie Stopa
2) W intencji Ruchu Szensztackiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich jego członków żyjących i za rodziny, a dla ++ o łaskę Nieba – pokój wieczny przez wstawiennictwo Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

SOBOTA 19.09.2020

6:45 1) Za + męża Henryka Paździerz w 6. rocznicę śmierci
2) Do Bożej Opatrzności w intencji Doroty z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski z okazji urodzin
13:30 ślub: Karolina Babicz – Dawid Kampka
18:00 Do Op. Bożej w intencji Danuty z okazji 80. rocznicy ur. z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, bł. Boże oraz o życie wieczne dla + męża Bolesława w 2. rocznicę śmierci

XXVNIEDZIELA ZWYKŁA 20.09.2020

7:30 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława, za ++ teściów Sabinę i Jana Junka i za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)
9:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną w 40. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Krystyny i Ryszarda
10:30 SUMA: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną w 40. Rocznicę ślubu Danuty i Jana
12:00 1) Rocznica I Komunii Świętej
2)Do MBNP i Ducha Świętego w 10. Rocznicę urodzin Oliviera z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla niego w szkole i zdrowie dla rodziców i rodziny
14:00 ROCZEK: Zuzanna Gorywoda Chrzest: Martyna Wiktoria Tuzgier
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Serafin oraz za + brata Antoniego oraz za ++ z rodziny Serafin, Korotusz i Lechowicz

PONIEDZIAŁEK 21.09.2020 ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

6:45 INTENCJA WOLNA
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, ich córkę Klarę i jej męża Józefa, synów Feliksa i Karola i jego żonę Kornelię
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę MB w intencji Sybilli z okazji urodzin

WTOREK 22.09.2020

6:45 Za + Tadeusza Fundakowskiego o radość życia wiecznego (int. of. od siostrzenicy Basi z Bielska)
18:00 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Góralczyków z okazji urodzin Alicji i Kornela
2) Za + mamę Wiktorię Mikołajek w 90.r. urodzin za + ojca Franciszka Mikołajek za + siostrę Irenę + bratową Anielę za + Krystiana Joszko w 3.r. śmierci oraz za ++ z rodziny Mikołajek, Martinus, Joszko, Ćwik i Glensk 


ŚRODA 23.09.2020 WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA

6:45 O światło Ducha Świętego, zdrowie i Boże bł. dla Tymona z okazji urodzin
18:00 1) W intencji członków Róży Różańcowej św. o. Pio oraz ich rodzin o potrzebne łaski i Boże bł.
2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. o. Pio w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii

CZWARTEK 24.09.2020

6:45 Do Miłosierdzia Bożego za + Jana Wilman ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące
13:00 ślub konkordatowy: Anna Krukowska i Wojciech Bluszcz
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joannę i Teofila Sollich ++ rodzeństwo za ++ rodzeństwo za ++ rodziców Pawła i Franciszkę Mika ++ siostry: Annę i Otylię ++ szwagrów ++ bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + ojca Antoniego Rozmarynowskiego w 4.rocznicę śmierci

PIĄTEK 25.09.2020

6:45 Za + ojca Jana Smolana w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Smolana i Haiw
17:30 Nabożeństwo C.P.J
18:00 1) Za + Małgorzate Kucznierz w kolejna rocznicę śmierci oraz za + jej męża Antoniego
2) Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Krystynę i Henryka Musioł + bratową Irenę ++ dziadków Spałek i Musioł oraz za ++ krewnych z obu stron
3) MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będą odczytane podczas Eucharystii

SOBOTA 26.09.2020

6:45 INTENCJA WOLNA
11:00 CHRZST: Joanna Jakubowska
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ireny i Jerzego z okazji 45.rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski w rodzinie
2) Za + mamę Zofię Schwan w 1. rocznicę śmierci oraz za + tatę Heinza

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.09.2020

7:30 Za + Helenę Hoffman w 8. Rocznicę śmierci
9:00 Za + teściów Annę i Wawrzyńca Kolega oraz za ++ z pokrewieństwa
10:30 SUMA: INTENCJA WOLNA
12:00 INTENCJA WOLNA
14:00 ROCZEK: Hanna Agnieszka Kampka; CHRZEST: Róża Krystyna Woś
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Za + Albertynę Konieczny w kolejną rocznicę śmierci + Józefa Konieczny, dwie siostry i dwóch braci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Podziel się:
Ogłoszenia parafialne
 • 07.08.2020
  Ogłoszenia Parafialne 10.08.2020
  więcej »
 • 02.08.2020
  Ogłoszenia Parafialne 02.08.2020
  więcej »
 • 25.07.2020
  Ogłoszenia Parafialne 26.07.2020
  więcej »
pokaż wszystkiepokaż wszystkie
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij