Porządek nabożeństw

SOBOTA 09.01.2021 

6:45 1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i bł. Boże w dniu urodzin Stefana (ul. Cecylii)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XVIII Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) Do Bożego Miłosierdzia za + Marka Porombka w 1.r. śmierci z prośbą o życie wieczne (ul. Maćkowskiego)
2) Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. MB o życie wieczne w chwale nieba dla + Bożeny Sochackiej za ++ pokrewieństwo z obu sron oraz dusze w czyśćcu cierpące

NIEDZIELA 10.01.2021 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

7:30 Do M. Bożego za + ks. Albinusa Dumblauskausa w 31.r. śmierci i ks. bpa Otto Mesmera o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)
9:00 1) Za + męża Józefa Bujak w kol. rocznicę śmierci prosząc o radość życia wiecznego (ul. Lotnicza)
2) Za + ojca Józefa Głowackiego w kol. rocznicę śmierci i + matkę Annę Głowacką (ul. Korfantego)
10:30 SUMA: 1) MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA W INTENCJI PARAFIAN - prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii
2) W int. Pameli Magdaleny Szczepanik z ok. kol. r. ur. prosząc o Boże bł., łaskę zdrowia i szczęśliwe życie rodzinne
12:00 Za + Ernę w 1.r. śmierci prosząc o dar życia wiecznego (ul. Książęca)
14:00 Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XIX Msza Święta Gregoriańska)
16:30 Nabożeństwo kolędowe
17:00 Do Op. Bożej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł. dla Damiana z ok. ur. (ul. Królewska)

PONIEDZIAŁEK 11.01.2021

6:45 1) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XX Msza Święta Gregoriańska)
2) Za + kuzynkę Katarzynę Kowert i siostrę Julię i męża Stefana oraz dziadków1) z obu stron o życie wieczne (ul. Bosacka)
3) Za + Elżbietę Lisowską, + Jana Franków, + Grzegorza Franków, + Mieczysława Weselak; za wstawiennictwem MB z Ostroga za żyjących: Marcelę Franków, Anielę Weselak, Halinę Świerk prosząc o zdrowie i Boże bł.

17:30 Nabożeńśtwo do Ducha Świętego
18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ŻYJĄCYCH – intencje będą odczytane podczas Eucharystii

WTOREK 12.01.2021

6:45 1) Za + mamę Władysławę Korzik w 2.r. śmierci o dar życia wiecznego (ul. Orzeszkowej)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XXI Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) Za + Franciszkę Briks w 10.r. śmierci z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Cygarowa)
2) Za + ojca Gerarda w kolejną rocznicę śmierci (ul. Przejazdowa)

ŚRODA 13.01.2021

6:45 1) Za + syna Edwarda Jędrys o życie wieczne z okazji urodzin (Ściborzyce)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XXII Msza Święta Gregoriańska)
12:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 1) Za + Józefa Klaczyńskiego z 2.r. śmierci o spokój jego duszy (ul. Rymera)
2) Za + Leokadię i Adama Zaj ++ rodziców ++ rodzeństwo z obu stron (ul. Elżbiety)

CZWARTEK 14.01.2021

6:45 1) Za + Wolfganga Piechaczek w 24.r. śmierci, teściów Paulinę i Franciszka, rodziców Annę i Antoniego Czogalla i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Agnieszki)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XXIII Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) W int. Teresy i Czesława z prośbą o bł. Bożę na Rok Pański 2021 i potrzebne łaski (ul. Długa)
2) Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski w int. mamy Władysławy z ok. 85.r. urodzin oraz brata Zygmunta z ok. kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o Boże bł. oraz opiekę MB (ul. Lotnicza)

PIĄTEK 15.01.2021

6:45 1) Za + brata Mariana Grygiel w 3.r. śmierci oraz za + siostrę Janinę Grygiel (ul. Goduli)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XXIV Msza Święta Gregoriańska)

17:30 Nabożeństwo do C.P.J
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Pawła i Franciszkę Mika ++ siostry Annę i Otylię ++ szwagrów ++ bratowe ++ rodziców Joanne i Teofila Sollich oraz za ++ rodzeństwo (ul. Królewska)
2) Za + Władysława Konik w 12.r. śmierci za ++ z rodzin: Konik i Stopa oraz za + chrzestnego Kazimierza (ul. Królewska)

SOBOTA 16.01.2021

6:45 1) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XXV Msza Święta Gregoriańska)

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji ks. Kazimierza Czajki z okazji rocznicy urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB i zdrowie 


18:00 1) Za + Konstancję Górnik o radość życia wiecznego w chwale Nieba (Msza zamiast wieńca od koleżanek córki)
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. z ok. 80. rocznicy urodzin Władysława (ul. Segeta)

3) Za + Antoniego Herba w rocznicę Jego urodzin prosząc o dar życia wiecznego (ul. Segeta)

II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01.2021

7:30 W dniu urodzin syna Jarosława o Boże bł. i potrzebne łaski dla niego i jego rodziny (ul. Długa)
9:00 1) Za + męża i ojca Jana Kucza z okazji urodzin (ul. Cecylii)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek ( XXVI Msza Święta Gregoriańska)
10:30 SUMA: 1) MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA W INTENCJI PARAFIAN - prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i Boże bł. dla Radosława z okazji kolejnej rocznicy urodzin (ul. Korfantego)
12:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże bł. dla syna Szymona z okazji 5.r. urodzin (ul. Orzeszkowej)
14:00 CHRZTY: Nina Furman i Maja Doktór; Krzysztof Marek Kandziora
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Wiliger w 30.dzień po śmierci za + męża Wilhelma, syna Krystiana i wnuka Dariusza (ul. Opawska)

PONIEDZIAŁEK 18.01.2021

6:45 1) Do M. Bożego za ++ rodziców Walerię i Romana Czaplińskich i ++ z rodziny (ul. Kapuścika)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek (XXVII Msza Święta Gregoriańska)

17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) W int. Ruchu Szensztackiego o b. błog. dla wszystkich członków wraz z rodz., a dla zmarłych o łaskę Nieba przez wstaw. MB Trzykroć Przedziwnej
2) Za + Antoniego Witczaka (int. of. od. Sąsiadów z ul. Rzemieślniczej)

WTOREK 19.01.2021 WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA

6:45 1) Do Dzieciątka Jezus o opiekę i zdrowie dla Helenki z okazji 8. r. ur. i Johanny z ok. 2. r. ur. (Hanau)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek (XXVIII Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) Za + Annę Gąsiorek o dar życia wiecznego (int. of. od wnuka Grzegorza z zoną i dziećmi) (ul. Brzeska)
2) Za + męża Waltera i syna Eugeniusza Kowalczyk ++ rodziców ++ teściów + bratową + szwagra ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)

ŚRODA 20.01.2021

6:45 1) Za + Ernesta Kudela i ++ rodz. z obu stron (p. Kudela z Niemiec)
2) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek (XXIX Msza Święta Gregoriańska)
18:00 1) Za duszę śp. mamy Małgorzaty prosząc o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + Franciszka Ptak o radość życia wiecznego (int. of. od sąsiadów z ul Cygarowej)

3) ROCZEK: Alicja Homik

CZWARTEK 21.01.2021 WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY Dzień Babci

6:45 1) Za + mamę, żonę i babcię Mariannę Halinę Korzonek (XXX Msza Święta Gregoriańska)

2) Za + Marię Wardenga prosząc o życie wieczne (int. of. od koleżanki Małgorzaty i sąsiadki Renaty)
18:00 1) Za + babcię Irenę Malcharczyk z 2.r. śmierci jej + męża Jana + córkę Danutę oraz za + Jerzego Igielskiego (ul. Rudzka)
2) Za + tatę Stanisława Milera ++ rodziców ++ teściów, za ++ rodzeństwo ++ braci: Jana, Ryszarda Milerów, za + siostrę Marię Borkowska zd. Miler oraz + dziadka Adama Plutę (ul. Rzemieślnicza)

PIĄTEK 22.01.2021 Dzień Dziadka

6:45 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Franciszka Sowik w 10.r. śmierci prosząc o dar życia wiecznego (ul. Bosacka)

17:30 Nabożeńtwo do C.P.J
18:00 1) Do Op. Bożej i MB z Ostroga w int. ks. Marcina Jaśkowskiego z ok. 27.r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie i błog. Boże (ul. Bosacka)
2) Za ++ dziadków Teodora, Władysława i Marię Symko oraz za ++ Jana i Sabinę Machnacz (ul. Bosacka)

SOBOTA 23.01.2021

6:45 Za + Eugeniusza w kol. r. śmierci ++ rodziców, teściów, braci ++ z rodziny Leśniewicz, Janiuk i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Rudzka)
18:00 1) Za + Annę Gąsiorek o dar życia wiecznego (int. of. od Agaty i Czesława Dyjewskich)(ul. Bielska)
2) Do Bożego Miłosierdzia za + mamę Marię Kowalczyk w 10. miesiąc po śm. za + ojca Jerzego, brata Krzysztofa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o radość życia wiecznego (ul Morcinka)

III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01.2021

7:30 Za + Edmunda Biała w 1.r. śmierci oraz za ++ rodziców Biały i rodzeństwo (ul. Rybnicka)

9:00 Za + ojca Pawła Kamradek z prośbą o radość życia wiecznego (Fred)

10:30 SUMA: 1) MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA W INTENCJI PARAFIAN - prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Beaty i Krzysztofa z ok. 25.r. ślubu z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie oraz o potrzebne łaski i dary w rodzinie (ul. Bielska)
12:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. męża i ojca Krzysztofa z ok. 60.r. urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę św. Patrona, wszelkie potrzebne łaski w życiu oraz w int. całej rodziny prosząc o Boże błogosławieństwo (ul. Królewska)
14:00 ROCZEK: Maria Bielaczek
16:30 Nieszpory Niedzielne – z modlitwą o jedność chrześcijan
17:00 Za + Joannę Ogierman o radość życia wiecznego (Lekartów)

PONIEDZIAŁEK 25.01.2021 ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

6:45 1) W rocznicę śmierci ojca i teścia Hermana Sowy, za ++ z rodzin: Sowa – Wierzgoł i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Długa)
2) Do MB za + mamę Marię w 12.r. śm. oraz za + brata Mariana w 2.r. śm. prosząc o radość życia wiecznego (ul. Przejazdowa)

17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Za ++ rodziców Zofię i Władysława Czyż w kolejną rocznicę śmierci Zofii (ul. Rudzka)
2) Za + Gerarda Jambor o radość życia wiecznego (int. of. od sąsiadów Płucienniczaków z ul. Rudzkiej)

WTOREK 26.01.2021 WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA

6:45 1) Za ++ rodziców: Bertę i Alojzego Prochacki z prośbą o życie wieczne (ul. Maćkowskiego)
2) Za ++ rodz. Krystynę i Pawła Schmidt, ++ dziadków Schmidt i Rózga i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Lotnicza)
18:00 1) Za + męża i ojca Franciszka Ptak w rocznicę urodzin oraz za + brata Wolfganga prosząc o radość życia wiecznego (ul. Cygarowa)
2) Za + siostrę Krystynę Michalczak w 2.r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego (ul. Korfantego)

ŚRODA 27.01.2021

6:45 1) Za ++ rodziców Anielę i Szymona Kufta oraz za + Elżbietę Słotwińską prosząc o dar życia wiecznego
2) Za + Władysława Czop w 1.r. śmierci (ul. Rzemieślnicza)
18:00 1) Do Trójcy Przenajświętszej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. B. i dary Ducha Świętego dla Joanny, Pawła, Aleksandra, Magdaleny, Stefana i całej rodziny (ul. Bielska)
2) Za + Franciszka Gola, żonę Marię, ++ siostry: Gertrudę i Jadwigę i rodziców Marię i Józefa Gola oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Cecylii)

CZWARTEK 28.01.2021 WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

6:45 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji ks. Proboszcza Jerzego Hetmańczyka z okazji 71. rocznicy urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej i naszego patrona św. Jana Chrzciciela, zdrowie oraz wszelkie potrzebne łaski w świętym kapłaństwie
2) O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Mateusza z okazji 30. r. urodzin (ul. Bosacka)
18:00 1) Za + Bronisława Wałach w 1.r. śm. i za ++ z rodz. z obu stron o radość życia wiecznego (ul. Rogera)
2) Za + Wiktora Kubalę z prośbą o dar życia wiecznego (ul. Bosacka)

PIĄTEK 29.01.2021

6:45 1) Za + Franciszka Ptak o radość życia wiecznego (int. of. od sąsiadów z ul. Cygarowej)
2) Za + ojca Alfreda Noga z prośbą o dar życia wiecznego w 4.r. śmierci (ul. Książęca)

17:30 Nabożeństwo do C.P.J
18:00 MSZ ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje będę odczytane podczas Eucharystii

SOBOTA 30.01.2021

6:45 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji o. Innocentego (ks. Marka Ruseckiego) z okazji kolejnej rocznicy urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB i zdrowie
2) Do Bożej Op. o rychłą kanonizację bł. Bronisława Markiewicza (ul. Kapuścika)
18:00 1) Za + mamę Genowefę Szewczyk w 6.r. śm. oraz za + babcię Helenę Garczyńską prosząc o radość życia wiecznego (ul. Kapuścika)
2) Za + Karola Zaczek ++ Karolinę i Gertrudę Zaczek ++ rodziców: Katarzynę i Marcina Mentel prosząc o radość życia wiecznego (ul. Bosacka)

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.2021

7:30 Za + Marię Wardenga prosząc o życie wieczne (int. of. od koleżanki Małgorzaty i sąsiadki Renaty)
9:00 W intencji członków Róży Różańcowej św. Jana Bosko oraz ich rodzin o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, a także za + członkinię Wandę Swierczyna
10:30 SUMA: MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA W INTENCJI PARAFIAN - prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii
12:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Danuty Lechowicz z ok. 60.r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu (ul. Lotnicza)
14:00 Za + Karola Cuber ++ pokrewieństwo (int. of. zamiast wieńca od rodziny Kurocik) (ul. Segeta)
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Za ++ rodziców: Józefę i Piotra Knop z prośbą o życie wieczne (ul. Segeta)

PONIEDZIAŁEK 01.02.2021

6:45 Za+ męża Rudolfa Kołek w 2.r. śmierci o radość życia wiecznego (ul. Goduli)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Za + Piotra Dapa z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Królewska)
2) Za + Edmunda Koterba (int. of. od rodziny Kwapień z babcią Marysią z Krakowa)

WTOREK 02.02.2021 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MB GROMNICZNEJ

6:45 INTENCJA WOLNA
8:00 INTENCJA WOLNA
10:00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego za ++ Marię i Jana Bobryk (ul. Rudzka)
16:00 Za + wnuka Szymona Pasternak ++ rodziców Bronisławę i Mieczysława Pasternak + Mariusza Pasternak oraz za ++ teściów Janinę i Mariusza Miguła (ul. Segeta)
18:00 Za + mamę Elżbietę Szynol w rocznicę ziemskich urodzin za ++ z pokrewieństwa z prośbą o radość życia wiecznego (ul. Orzeszkowej)

ŚRODA 03.02.2021

6:45 INTENCJA WOLNA
18:00 Za + Franciszka Ptak o radość życia wiecznego (int. of. od sąsiadów z ul. Cygarowej)

CZWARTEK 04.02.2021 – pierwszy czwartek

6:45 1) Do NSPJ przez Niepokalane Serce NMP, za Kapłanów prosząc o świętość ich życia i posługi oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
2) Za + Bernarda Otlik ++ rodziców ++ teściów i pokrewieństwo z obydwu stron (ul. Rzemieślnicza)
17:00 GODZINA ŚWIĘTA
18:00 Za + brata Augustyna Bartoszek o miłosierdzie, życie wieczne w obliczu Boga i chwale nieba oraz za wszystkich ++ z rodziny (ul. Rodziewiczówny)

PIĄTEK 05.02.2021 WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY – pierwszy piątek

6:45 Do NSPJ w intencji Czcicieli i ich rodzin oraz za ++ Czcicieli Bożego Serca
17:30 Nabożeństwo do CPJ
18:00 Za + Krystynę Głowacką (int. of. od sąsiadów z ul. Lotniczej i znajomych)

SOBOTA 06.02.2021 WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY i pierwsza sobota

6:45 Do Niepokalanego Serca NMP w intencji Czcicieli i o nawrócenie grzeszników
18:00 1) Za + Edmunda Koterba o spokój jego duszy (int. of. od sąsiadów z ul. Lotniczej 12 i 14 zamiast wieńca)
2) Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Jakuba z ok. 18.r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny (ul. Królewska)

V NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02.2021

7:30 Msza w j. łacińskim INTENCJA WOLNA
9:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Michała i Rafała z okazji ich urodzin z prośbą o Boże bł., opiekę MB, zdrowie oraz dary Ducha Świętego (ul. Kapuścika)
10:30 SUMA: INTENCJA WOLNA
12:00 INTENCJA WOLNA
14:00 CHRZEST: Karol Dominik Nowak
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Za + Edmunda Oleś w 1.r. śmierci o życie wieczne (ul. Katowicka)

 

  Podziel się:
Ogłoszenia parafialne
 • 10.01.2021
  Ogłoszenia Parafialne 10.01.2021
  więcej »
 • 03.01.2021
  Ogłoszenia Parafialne 03.01.2021
  więcej »
 • 20.12.2020
  Ogłoszenia Parafialne 20.12.2020
  więcej »
pokaż wszystkiepokaż wszystkie
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij