Porządek nabożeństw

 


NIEDZIELA 22.11.2020 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

7:30 1) Za + Helmuta Joszko ++ Annę i Antoniego Czogalla + Otylię Kleinert oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Agnieszki)
2) Za + męża Stanisława Klimczak (XIV Msza Święte Gregoriańska)
9:00 Za + mamę Marię Koleśnik w 27.r. śm. + ojca Feliksa + teścia Alojzego Potrackiego oraz + Henryka Potrackiego (ul. Kapuścika)
10:30 SUMA: 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Arkadiusza z okazji urodzin (ul. Korfantego)

2) W intencji Ministrantów i ich rodzin 
12:00 1) Do Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa z prośbą o Jego łaski w posłudze dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej oraz ich rodzin z Ostroga
2) Za + Krystynę Głowacką w 30. dzień po śmierci (int. of. od rodziny)
14:00 CHRZEST: Nina Furman
16:30 Nieszpory Niedzielne
17:00 Do Miłosierdzia Bożego przez Niepokalane Serca NMP za ++ Janusza Doszczak, Elfrydę i Ksawerego Sopa, Czesławę i Stanisława Doszczak ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

PONIEDZIAŁEK 23.11.2020

6:45 1) Za + męża Stanisława Klimczak (XV Msza Święte Gregoriańska)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Królik o dar życia wiecznego w chwale Nieba (ul. Bosacka)
17:30 Nabożeństwo do Ducha Świętego
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla mamy Karoliny Major z okazji 90. rocznicy urodzin (ul. Książęca)
2) Za ++ rodziców Franciszkę i Antoniego Fojcik za + brata Alojzego Fojcik za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Cecylii)

WTOREK 24.11.2020 WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA I TOWARZYSZY

6:45 1) Za + męża Stanisława Klimczak (XVI Msza Święte Gregoriańska)
2) Za + Mikołaja Stelmaszuk prosząc o radość życia wiecznego (int. of. od sąsiadów z ul. Siwonia)
18:00 1) Za ++ rodziców: Marię, Michała + brata Bronisława ++ dziadków z obu stron z rodziny Junka (ul.Wyglendy)
2) Do Bożego Miłosierdzia za + mamę Marię Kowalczyk w 8. miesiąc po śmierci, za + ojca Jerzego i brata Krzysztofa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące prosząc o radość życia wiecznego (ul. Morcinka)
3) Do Miłosierdzia Bożego za + Mariannę Halinę Korzonek o dar życia wiecznego (int. of. od Zarządu i pracowników Rzemiosł Różnych w Raciborzu)

ŚRODA 25.11.2020

6:45 1) Za + Helmuta Pommering w 34. rocznicę śmierci oraz za + jego żonę Helenę (ul. Lotnicza)
2) Za + męża Stanisława Klimczak (XVII Msza Święte Gregoriańska)
18:00 1) Za ++ rodziców Mariana Sady w 5.r.śmierci mamę Stefanię Karczewską w 2.r.śmierci ++ dziadków i rodzeństwo z obu stron za ++ teściów Kunegundę i Władysława Kukuczka za ++ Rozalię i Stanisława oraz + Marzenę Kukuczka za ++ Rozalię i Jana Prędota za + Kamila Rams + Jerzego Wiernickiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Siwonia)

2) Za + kapitana Edwarda Podyma i Edwarda Kordas prosząc dla nich o radość życia wiecznego (int. of. od kolegów)


CZWARTEK 26.11.2020

6:45 1) Za + męża Stanisława Klimczak (XVIII Msza Święte Gregoriańska)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Zbigniewa Lewickiego z prośbą o dar życia wiecznego (int. of. od mieszkańców bloku Rudzka 53)
18:00 1) Za ++ rodziców Helgę i Alfonsa Syma prosząc o radość życia wiecznego (ul. Segeta)
2) Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Musioł (ul. Orzeszkowej)

PIĄTEK 27.11.2020

6:45 1) Za ++ teściów Łucję i Feliksa Pawlik, dwóch synów i wnuka o życie wieczne (ul. Lotnicza)
2) Za + męża Stanisława Klimczak (XIX Msza Święte Gregoriańska)

3) Za + Eugeniusza Paszek (int. of. od kuzynów Gola z Międzyrzecza)

17:30 Nabożeństwo do CPJ 

18:00 MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH – intencje zostaną odczytane podczas Eucharystii

SOBOTA 28.11.2020

6:45 1) Za + ojca Władysława w 31.r. śmierci + matkę Zofię + brata Edwarda ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Bosacka)
2) Za + męża Stanisława Klimczak (XX Msza Święte Gregoriańska)
3) W intencji Edyty Cynalewskiej z okazji 80 rocznicy urodzin (ul. Książęca)
18:00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w intencji Emilki i Weroniki z okazji urodzin (ul. Rzemieślnicza)
2) Do Matki Boskiej Ostrógskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Heleny z okazji urodzin (ul. Maćkowskiego)

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020

7:30 1) Za + Lucjana Jaszewskiego w 22.r.śmierci, ciocię Barbarę Skarbel ++ rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące (ul. Przejazdowa)
2) Za + męża Stanisława Klimczak (XXI Msza Święte Gregoriańska)
9:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę z okazji 60.rocznicy urodzin Krystyny (ul. Przejazdowa)
10:30 SUMA: Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo z okazji urodzin Anny i o zdrowie dal całej rodziny (ul. Przejazdowa)
12:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Mirosława Grabowskiego w 2.rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego (ul. Lotnicza)
14:00 ROCZEK: Teodor Wyglenda
16:30 Nabożeństwo z poświęceniem wieńców i lampionów adwentowych
17:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Franciszka Paniczka + żonę + syna Herberta + żonę Angelikę + córkę Lidię i + Józefa o życie wieczne (Raszczyce)