Pierwszy synod Diecezji Opolskiej w punkcie 42 orzekł:

Synod zobowiązuje proboszczów, aby w każdej parafii ustanowieni zostali nadzwyczajni szafarze Komunii św., którzy będą pomagali w rozdawaniu jej w czasie Mszy św. oraz będą zanosili Komunię św. chorym w każdą niedzielę i święto (...)

Od roku 2015 w naszej parafii posługuje ośmiu nadzwyczajnych szafarzy:

- Henryk Knop

- Marek Łyko

- Tadeusz Major

- Piotr Mros

- Wiesław Nowak

- Piotr Smudziński 

- Rudolf Sochiera 

- Maciej Wiśniewski.