Zadaniem zespołu CARITAS jest docieranie do najuboższych członków naszej parafii.

Kilka razy w roku rozprowadzana jest żywność..