Ogłoszenia
13.11.2021

Ogłoszenia parafialne - 14.11.2021

Dziś celebrujemy XXXIII Niedzielę w Okresie Zwykłym; na godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory niedzielne; 

KOLEKTY: dziś i w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii; dziś również zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie; zaś w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.

BÓG ZAPŁAĆ: za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii:

 - Za posprzątanie naszej świątyni i przygotowanie na niedzielę rodzinom: Stopa – 1 osoba, Jaroszewicz – 2 osoby, Rusnak – 2 osoby, Rybak – 1 osoba, Barabasz – 2 osoby;   

 - Pani Halinie, Genowefie i Renacie za prace porządkowe na placu kościelnym;

 - Pani Stanisławie i Panu Stanisławowi za prace w ogrodzie farskim;

 - Panu Tadeuszowi za pracę w kościele i wokół kościoła;

 - Panu Tadeuszowi szafarzowi i Panu Leszkowi za prace porządkowe na placu kościelnym

Do sprzątania naszej świątyni w kolejnym tygodniu prosimy rodziny z ulicy Lotniczej: Siemiński, Zając, Sokołowski, Klimczuk, Nieżychowska, Barucka, Wilman.

           

            Pragniemy poinformować, iż w przyszłą niedzielę o godz. 15:00 odbędzie się na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 

            Jednocześnie przypominamy, iż dzisiaj kończy się okres zgłaszania kandydatów do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kto jeszcze tego nie uczynił, może przy wyjściu z kościoła na stoliku wypisać na kartce swoich kandydatów (max. 3 osoby) i zostawić ją w koszyku.

            Lista wyborcza kandydatów zostanie podana do publicznej  wiadomości w przyszłą niedzielę 21 listopada, zaś wybory odbędą się w niedzielę 28 listopada.

 

W BIEŻĄCYM TYGODNIU:

 

- w poniedziałek -  o godz. 17:30 nabożeństwo do Ducha Świętego;

- we wtorek -  o godz. 16:30 Msza św. szkolna, na którą zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej z klas I -V;

- w piątek – o godz. 17:30 nabożeństwo do CPJ;  serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 uczniów klas VIII, po której nauka przyg. do sakr. Bierzmowania;

- w sobotę – o godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i okazja do spowiedzi; spowiedź w tygodniu przed poranną i wieczorną Mszą świętą;

- w niedzielę – 21 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla w Kościele seminaryjnym w Opolu Dzień Skupienia dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Początek o godz. 10:30;  również w tym dniu w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 12:00 do liturgicznej Służby Ołtarza zostanie włączonych trzech chłopców, a 6 kandydatów na lektora zostanie ustanowionych lektorami.

- przy wyjściu z kościoła do nabycia czasopismo Gość Niedzielny;

- kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i piki od 16:30 do 17:00, w pozostałe dni rano i wieczorem po Mszy świętej;

 

- Informujemy, iż wyjazd na Jasną Górę nastąpi z dużego parkingu (vis a vis) kościoła w poniedziałek 15 listopada o godz. 15:30.

 

Do wieczności Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej śp. - Agnieszkę Kastelik (z ul. Królewskiej), Łukasza Wiatr (z ul. Rudzkiej) – wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

Więcej »
06.11.2021

Ogłoszenia parafialne - 7.11.2021

Dziś celebrujemy XXXII Niedzielę w Okresie Zwykłym; na godz. 16:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe za zmarłych;

KOLEKTY: dziś na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne i inne Instytucje Diecezjalne, zaś w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii; również w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie;

BÓG ZAPŁAĆ: za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii:

- Pani Halinie, Genowefie i Renacie oraz Wiktorii – naszej Mariance za prace porządkowe na placu kościelnym;

- Pani Stanisławie i Panu Stanisławowi za prace w ogrodzie farskim;

- Panu Tadeuszowi za pracę w kościele i wokół kościoła;

- Panu Tadeuszowi szafarzowi za pracę przy kościele;

- Panu Piotrowi i jego synowi za prace porządkowe na placu kościelnym;

Do sprzątania naszej świątyni w kolejnym tygodniu prosimy rodziny z ulicy Lotniczej: Rusnak, Rybak, Janicki, Stopa, Jaroszewicz, Barabasz.

Pragniemy poinformować naszych parafian, iż na mocy zarządzenia ks. bp Andrzeja Czai, w określonych terminach należy w każdej parafii naszej diecezji dokonać wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej. Dlatego prosimy naszych parafian do 14 listopada (następnej niedzieli) do podania swoich kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Proszę podać imię i nazwisko oraz ulicę swoich kandydatów (jednego, dwóch lub trzech) i w zaklejonej kopercie oddać w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do księży. Lista kandydatów zostanie podana 21 listopada (niedziela), zaś 28 listopada odbędzie się głosowanie na kandydatów do PRD z zatwierdzonej listy. Dnia 11 grudnia upływa termin składania zastrzeżeń, co do prawidłowego przebiegu wyborów. Dnia 12 grudnia ma nastąpić ogłoszenie wyników wyborów i zaprzysiężenie nowowybranych członków. Liczba członków PRD w naszej parafii może wynosić maksymalnie 20 członków, zaś liczba zatwierdzonych kandydatów może zawierać maksymalnie 28 nazwisk. Jednocześnie informujemy, iż proboszcz może do wybranej i zatwierdzonej PRD dodać maksymalnie 5 członków (szczególnie zaangażowanych w życie parafii). 

W BIEŻĄCYM TYGODNIU: 

- w poniedziałek -  o godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe za zmarłych wypominanych; po Mszy św. wieczornej nauka formacyjna dla Róż Różańcowych;

- we wtorek -  o godz. 16:30 Msza św. szkolna, na którą zapraszamy przedszkolaków i uczniów z klas I-V; o godz. 17:30 ostatnie nabożeństwo różańcowe za zmarłych wypominanych;

- w środę - ks. Damian Kokurowski obchodzi rocznicę swoich urodzin. Zapraszamy na Mszę Świętą w jego intencji o godz. 6.45;

- w czwartek – 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – z tej racji Msza św. o godz. 9:00 w intencji Ojczyzny i parafian;

- w piątek serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 uczniów klas VII, po której nauka przyg. do sakr. Bierzmowania;

- w sobotę – o godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i okazja do spowiedzi; spowiedź w tygodniu przed poranną i wieczorną Mszą świętą.

- przy wyjściu z kościoła do nabycia czasopismo Gość Niedzielny oraz Gość Niedzielny Extra poświęcony śląskiemu męczennikowi – Janowi Machy, który zostanie beatyfikowany 20 listopada 2021.

- 14 listopada, w niedzielę organizowane będzie wyjście grupowe do kina „Bałtyk” na film: Wyszyński – zemsta czy przebaczenie. Cena biletu grupowego to 13 PLN. Zapisy u Pani Małgorzaty Adamowicz (tel. 881 953 931).

- Informujemy, iż wyjazd na Jasną Górę nastąpi z dużego parkingu (vis a vis) kościoła w poniedziałek 15 listopada o godz. 15:30. Jest jeszcze jedno miejsce. Można się wpisywać na listę rezerwową u Pani Małgorzaty Adamowicz.

Do wieczności Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej śp. - Józefę Hebda (Bosacka), Krystynę Żurek (Rudzka), Zenona Niewiadomskiego (Bielska), Urszulę Krakowczyk (Radziewiczówny), Karola Oślizlok (DPS), Mariana Zgol (Przejazdowa), Krystynę Łabudek (Rudzka) – wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

Więcej »
23.10.2021

Ogłoszenia parafialne - 31.10.2021

Dziś celebrujemy XXXI Niedzielę w Okresie Zwykłym; na godz. 16:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe; 

KOLEKTY: dziś na potrzeby naszej parafii a w przyszłą niedzielę na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne i inne Instytucje Diecezjalne;

BÓG ZAPŁAĆ: za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii:

- Pani Halinie i Genowefie za prace porządkowe na starym cmentarzu;

- Pani Stanisławie i Panu Stanisławowi za prace w ogrodzie farskim;

- Panu Tadeuszowi za pracę w kościele i wokół kościoła;

- Panu Tomaszowi z Markowic za prace i transport odpadów naturalnych z nowego cmentarza;

Do sprzątania naszej świątyni w kolejnym tygodniu prosimy rodziny z ulicy Lotniczej: Osadców, Koziński, Frączek, Majnusz, Łukasik, Pross.

 

W BIEŻĄCYM TYGODNIU: 

- w poniedziałek -  Uroczystość Wszystkich Świętych; Msze święte w porządku niedzielnym; Msza o godz. 14:00 celebrowana będzie na nowym cmentarzy przy krzyżu, po Mszy procesja i modlitwa różańcowa za naszych bliskich zmarłych; w ten dzień nie ma nabożeństwa o godz. 16:30;

- we wtorek -  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; Msze o godz. 6:45 (po niej procesja na starty cmentarz) i o godz. 8:00; Msza św. na nowym cmentarzu o godz. 9:00; Msze św. w kościele jeszcze o godz. 16:00 i wieczorna o 18:00;

- od wtorku 2 listopada do wtorku 9 listopada o godz. 17:30 (niedziela 16:30) zapraszamy na nabożeństwo różańcowe za ++ wypominanych; kartki na wypominki za zmarłych wyłożone są na ostatnich ławkach, można je składać w zakrystii, kancelarii lub bezpośrednio u księży; za składane przy tej okazji ofiary gorące Bóg Zapłać!

- w tym tygodniu przeżywać będziemy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca – poranne Msze św. według intencji wskazanych: w czwartek za kapłanów z prośbą o nowe powołania kapłańskie, w piątek w intencji Czcicieli NSPJ, w sobotę w intencji Czcicieli Niepokalanego Serca NMP –  różaniec wynagradzający zostanie odmówiony po Mszy św., zaś od godz. 17:00 wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi (w tygodniu Spowiedź przed poranną i wieczorną Mszą); także o  godz. 17:00 nauka przedchrzcielna na salce dla rodziców i rodziców chrzestnych, którzy będą chrzcili swoje dzieci w miesiącu listopadzie;

- w sobotę od godz. 8:00 odwiedziny chorych; chętnych spoza stałej listy prosimy zgłaszać w kancelarii lub bezpośrednio u księży;

- w piątek serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 uczniów klasy VI, po której nauka przyg. do sakr. Bierzmowania;

- przy wyjściu z kościoła do nabycia czasopismo Gość Niedzielny oraz dla najmłodszych Mały Gość Niedzielny;

 

- Nauka formacyjna dla Róż Różańcowych – 8 listopada (w poniedziałek) po Mszy św. wieczornej;

- Msza św. szkolna dla przedszkolaków i klas I-V będzie odprawiana od wtorku 9 listopada (godz. 16:30); 

- 15 listopada (poniedziałek) organizujemy wyjazd na Jasną Górę. W programie m.in. udział w Eucharystii i Apelu Jasnogórskim. Opiekunem duchowym będzie ks. Damian. Wyjazd o godz. 15:30. Zapisy u Pani Małgorzaty Adamowicz (tel. 881 953 931). Koszt to około 45 zł (w zależności od liczby uczestników). 

Do wieczności Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej śp. - Duka Jolanta (Królewska) i Krakowczyk Urszula (Rodziewiczówny – Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę 6 listopada o godz. 11:00) – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

 

 

 

Więcej »
23.10.2021

Ogłoszenia parafialne - 24.10.2021

 • Obchodzimy dziś XXX niedzielę zwykłą. Jest to niedziela misyjna. 
 • O godz. 16:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.  
 • Kolekty: dziś na misje a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.  
 • Bóg zapłać za wszelkie modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszej parafii:

           - za posprzątanie naszego kościoła i przygotowanie go na niedzielę rodzinie Pawlas – 2 osoby;

           - Pani Stanisławie i Panu Stanisławowi za prace przy parafii;

           - Panu Tadeuszowi i Panu Marianowi za prace przy parafii;

           - Pani Halinie, Genowefie i Renacie za prace porządkowe na starym cmentarzu. 

 • Do sprzątania naszej świątyni w kolejnym tygodniu prosimy rodziny z ul. Lotniczej: Serafin, Brzozowscy, Szwajka, Wzorek, Polak, Matyjasik. 
 • Przyjmujemy już intencje na 2022 rok za żywych – rocznicowe i jubileuszowe. 
 • Zapraszamy chłopców do grupy Ministranckiej, spotkania odbywają się w soboty o godz. 10:00 (w najbliższą sobotę wyjątkowo o 9:00) w salce przy kościele, a także dziewczynki do grupy Marianek, których spotkania odbywają się również w soboty o godz. 11:00 w tym samym miejscu. 
 • Prosimy rodziców dzieci, aby zwróciły uwagę, by nie rysować i niszczyć farby na ławkach. 
 • W sobotę od godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i okazja do spowiedzi (w tygodniu spowiedź przed poranną i wieczorną Mszą Świętą); 
 • Gość Niedzielny do nabycia przed kościołem (ewentualnie w zakrystii). 
 • W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 

            - w czwartek – święto świętych Apostołów: Szymona  i Judy Tadeusza; 

 • Do wieczności Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej: + Krystynę Fredyk (DPS Złota Jesień) i Krystynę Koziarską (ul. Orzeszkowej). 

 

Więcej »
Projekt i wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.parafiaostrog.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij